(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Návštevy sú povolené

Návštevy sú povolené

Vytvorené: 09.02.2023, Aktualizované: 09.02.2023, Autor: Jana Petríková
Dnešným dňom (09.02.2023) je zrušený zákaz návštev hospitalizovaných pacientov a povolené sú aj denné pobyty sprevádzajúcich osôb.
 
Oboje je možné za nasledovných podmienok:

1. Návštevy hospitalizovaných pacientov sú možné len v čase návštevných hodín

​    14:00 – 17:00 na II. DK SZU (pediatria)
    15:00 – 18:00 na KDCH SZU (chirurgia)
    14:00 – 18:00 na KPOH SZU (onkológia)
    14:00 – 16:30 na II. KPAIM SZU (ARO)

2. V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta. Výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa, napr. v prípade, ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod alebo pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia. Výnimku povoľuje prednosta / zástupca prednostu, resp. ním poverený lekár.

3. Návšteva si chráni dýchacie cesty rúškom, vykoná hygienu rúk dezinfekčným prostriedkom.

4. Návšteva mobilných pacientov, ktorí môžu opustiť lôžko sa uskutoční v priestoroch návštevných hál na 2. alebo 3. NP. Návšteva imobilných pacientov, resp. pacientov, ktorí nemôžu opustiť lôžko, je povolená priamo na izbe pacienta.

5. Návštevníkom s príznakmi akútneho respiračného ochorenia, teploty, nebude povolený vstup do nemocnice. Výnimkou je paliatívne sprevádzanie v terminálnom štádiu ochorenia.

6. Deťom do 15 rokov nie je povolený vstup do nemocnice za účelom návštevy.