(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

#nemocnice proti covid-19

#nemocnice proti covid-19

Vytvorené: 19.05.2021, Aktualizované: 20.12.2021, Autor: Jana Petríková
Počas pandémie si najťažšou skúškou prešli nemocnice a zdravotníci. Často museli siahať až na dno svojich síl. Pandémia zásadne ochromila štandardné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a my to už viac nechceme zažiť. Chceme byť nablízku každému pacientovi a pomáhať všetkým, ktorí nás potrebujú.
Osem štátnych koncových nemocníc a dva národné ústavy sa pripojili k verejnej podpore vakcinácie proti COVID-19.
Dnes, 19. mája, zverejňuje každá zo zapojených nemocníc na svojich sociálnych sieťach video, v ktorom zamestnanci z rôznych kategórii opisujú ako pandémia zasiahla chod nemocnice a apelujú na verejnosť, aby využili možnosť dať sa proti COVID– 9 zaočkovať.
#nemocniceproticovid-19

Video si môžete pozrieť tu.

Tlačová správa k nahliadnutiu tu