(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

OCENENIE PRE NAŠE SESTRY

OCENENIE PRE NAŠE SESTRY

Vytvorené: 24.05.2023, Aktualizované: 18.07.2023, Autor: Jana Petríková
Fotogaléria

Je už tradíciou, že na konferencii usporiadanej v Banskej Bystrici pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier sú za svoju prácu oceňované sestry z troch zdravotníckych zariadení - Detskej nemocnice, Rooseveltovej nemocnice a SÚSCCH.

Tentokrát boli od nás ocenené 3 výnimočné ženy, ktoré svoj život zasvätili detským pacientom:

  • Jaroslava Koková z II. Detskej kliniky, ako sestra pracujúca v nepretržitej prevádzke
  • Anna Mešinová z Detského urgentu, ako sestra pracujúca v nepretržitej prevádzke
  • Helena Vavrúšová, pracujúca v našej nemocnici na čiastočný úväzok ako sociálna sestra.

Milé dámy, prijmite od nás aj touto cestou úprimné poďakovanie za Vašu prácu. Sme nesmierne radi, že Vás tu máme a želáme Vám veľa radosti, optimizmu, pohody, energie a zdravia!