(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Onko-hematologické ambulancie sú presťahované

Onko-hematologické ambulancie sú presťahované

Vytvorené: 23.12.2020, Aktualizované: 20.12.2021, Autor: Jana Petríková

Od 23.12.2020 sú ambulancie KPOH - Onkologická ambulancia aj Onko-hematologická ambulancia - dočasne presťahované na -1. poschodie do priestorov rehabilitácie.