(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Prax cirkulantov od 1.1.2021 povolená

Prax cirkulantov od 1.1.2021 povolená

Vytvorené: 23.12.2020, Aktualizované: 20.12.2021, Autor: Jana Petríková

Od 01. januára 2021 je povolené prijímať školencov (cirkulantov) z iných zdravotníckych zariadení na naše pracoviská. Vzhľadom k epidemiologickej situácii je možné na každé školiace pracovisko prijať v jednom čase iba jedného školenca; výnimkou je II. Detská klinika, kde môžu byť súčasne prijatí dvaja školenci. Rovnako je možné prijať školencov na ambulancie, avšak iba vo výnimočných prípadoch.

Školenci sú povinní sa pri nástupe preukázať negatívnym testom na COVID-19 (nie starším ako 72 hodín) a dodržiavať všetky povinnosti zamestnancov – predovšetkým hygienicko-epidemiologické opatrenia, ktoré organizácia v súvislosti s pandémiou COVID-19 prijala. Sú povinní absolvovať pravidelné plošné testovanie zamestnancov na COVID-19 antigénovými testami.