(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Simulačný workshop pre posádky RLP / RZS

Simulačný workshop pre posádky RLP / RZS

Vytvorené: 11.09.2023, Aktualizované: 12.09.2023, Autor: Jana Petríková
V našom simulačnom centre MEDSIM vzdelávame zdravotníkov pravidelne, väčšinou však našich vlastných zamestnancov. Minulý týždeň sme uskutočnili 1. workshop pre posádky RLP/RZS s názvom: Akútne stavy u detí v prednemocničnej starostlivosti 🚑 Účastníci sa museli dopredu pripraviť pomocou e-learningových materiálov a následne absolvovali nácvik prostredníctvom simulácií, cez ktoré ich previedli naši skúsení lektori. Cieľom bolo nacvičiť si krízové situácie pri prevoze detí do zdravotníckych zariadení. Takýchto situácií nebýva veľa - našťastie - preto je potrebné získať rutinu. Podľa ohlasov, ktoré sme získali splnil workshop svoje poslanie, všetci boli spokojní a vnímajú prínos tejto aktivity pre svoju každodennú pracovnú prax.
Je skvelé vedieť, že to čo robíte má význam 😊
Tešíme sa na ďalšie spoločné vzdelávacie aktivity. Aj takto Detská nemocnica prispieva k zvyšovaniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti 👍