(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy

Vytvorené: 17.03.2015, Aktualizované: 30.05.2023, Autor: DFNBB

Pred každým vyšetrením / kontrolou je potrebné zaregistrovať sa na Recepcii (-1. poschodie)

0. poschodie, číslo dverí 022 
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok neordinuje  
Utorok 07:00 - 13:00 13:30 - 15:00 MUDr. Miroslava Lysinová
Streda 07:00 - 13:00 13:30 - 15:00 MUDr. Miroslava Lysinová
Štvrtok 07:00 - 13:00 13:30 - 15:00 MUDr. Miroslava Lysinová
Piatok 07:00 - 13:00 13:30 - 15:00 MUDr. Miroslava Lysinová

Objednávanie pacientov:

 • telefonicky v ordinačných dňoch v čase 12:00 - 13:00 hod. (je potrebné uviesť dôvod vyšetrenia)


Vzhľadom na ochranu osobných údajov, ako aj na skutočnosť, že e-mailovou komunikáciou nie je možné nahradiť reálne vyšetrenie pacienta, neslúži e-mailová komunikácia na konzultácie zdravotného stavu pacientov. Pokiaľ došlo k zmene zdravotného stavu vášho dieťaťa, objednajte sa prosím na vyšetrenie / kontrolu. Za pochopenie ďakujeme.


Požiadavky na vystavenie e-receptu:

 • výlučne e-mailom
 • maximálne 1x mesačne
 • uviesť meno a priezvisko pacienta, prvých 6 čísiel z rodného čísla pacienta, presný názov lieku / dietetickej potraviny a požadované množstvo

Na prvé vyšetrenie je potrebné priniesť:

 • kartičku poistenca,
 • zdravotnú dokumentáciu (prípadne výpis zo zdravotnej dokumentácie),
 • výmenný lístok.

Bez uvedených náležitostí nie je možné pacienta vyšetriť.

Pacient môže prísť nalačno (od večera nejesť, piť len nesladené neochutené tekutiny), odbery je ale možné urobiť až po vyšetrení pacienta lekárom, ktorý určí parametre, ktoré sa budú vyšetrovať.


Hlavná problematika

Diagnostika a liečba porúch metabolizmu sacharidov, tukov, minerálov (poruchy glukózovej tolerancie, diabetes mellitus, hyperlipoproteinémie- hypercholesterolémia, zmiešané formy, poruchy „kostného“ metabolizmu - rachitída, osteoporóza a i.)
Dedičné poruchy metabolizmu (DMP) - Fenylketonúria a iné vrátane vzácnych, raritných.
Naša ambulancia je určená MZ SR ako Ambulancia pre diagnostiku, liečbu a sledovanie detí zachytených skríningom FKÚ a ďalších DMP (a to aj v dospelosti) pre stredoslovenský región.


Spektrum vyšetrení

 • základné biochemické parametre vnútorného prostredia,
 • vyšetrenie hladín hormónov ovplyvňujúcich metabolizmus,
 • selektívny skríning DMP (Chromatografia aminokyselín, organické kyseliny plynovou chromatografiou, kyselina orotová, thiosírany, biotinidáza, mukopolysacharidy  v moči, TLC sacharidov v moči a ďalšie),
 • v indikovaných prípadoch spolupracujeme pri diagnostike so zahraničnými pracoviskami,
 • monitorovanie liečby Fenylketonúrie metódou "suchej kvapky krvi",
 • v liečbe Diabetes mellitus používame všetky v súčasnosti dostupné metódy vrátane CSII- inzulínovej pumpy, v diagnostike neuspokojivej kompenzácie už liečených pacientov aj CGMS - kontinuálne meranie glykémií prístrojom MiniMed.