(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy

Vytvorené: 17.03.2015, Aktualizované: 29.04.2022, Autor: DFNBB
Prízemie, číslo dverí 022 
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok neordinuje
Utorok 07:00 - 13:00 13:30 - 15:00 MUDr. Miroslava Lysinová
Streda 07:00 - 13:00 13:30 - 15:00 MUDr. Miroslava Lysinová
Štvrtok 07:00 - 13:00 13:30 - 15:00
MUDr. Miroslava Lysinová
Piatok 07:00 - 13:00 13:30 - 15:00 MUDr. Miroslava Lysinová

 

Objednávanie pacientov osobne alebo telefonicky a informácie o výsledkoch v čase od 12:00 do 13:00 hod. Je potrebné uviesť dôvod vyšetrenia.

Požiadavky na vystavenie e-receptu zasielajte e-mailom: metabo (zavinac) dfnbb.sk

Na prvé vyšetrenie je potrebné so sebou doniesť doporučenie od obvodného pediatra s uvedením dôvodu (problému) vyšetrenia a s doteraz urobenými vyšetreniami.
Na prvé vyšetrenie môže prísť pacient nalačno (od večera nejesť, piť len nesladené neochutené tekutiny), odbery je ale možné urobiť až po vyšetrení pacienta lekárom, ktorý určí parametre, ktoré sa budú vyšetrovať.

Príprava na vyšetrenie:

Na prvé vyšetrenie príde objednaný pacient s kompletnou zdravotnou dokumentáciou alebo výpisom zo zdravotnej dokumentácie, ktorú dá pacientovi obvodný lekár (musí obsahovať všetky dôležité údaje). Inštrukcie o odberoch dostane pacient pri prvom vyšetrení a objednaní na odbery.

Hlavná problematika

Diagnostika a liečba porúch metabolizmu sacharidov, tukov, minerálov (poruchy glukózovej tolerancie, diabetes mellitus, hyperlipoproteinémie- hypercholesterolémia, zmiešané formy, poruchy „kostného“ metabolizmu - rachitída, osteoporóza a i.)
Dedičné poruchy metabolizmu (DMP) - Fenylketonúria a iné vrátane vzácnych, raritných.
Naša ambulancia je určená MZ SR ako Ambulancia pre diagnostiku, liečbu a sledovanie detí zachytených skríningom FKÚ a ďalších DMP (a to aj v dospelosti) pre stredoslovenský región.

Spektrum vyšetrení

  • základné biochemické parametre vnútorného prostredia,
  • vyšetrenie hladín hormónov ovplyvňujúcich metabolizmus,
  • selektívny skríning DMP (Chromatografia aminokyselín, organické kyseliny plynovou chromatografiou, kyselina orotová, thiosírany, biotinidáza, mukopolysacharidy  v moči, TLC sacharidov v moči a ďalšie),
  • v indikovaných prípadoch spolupracujeme pri diagnostike so zahraničnými pracoviskami,
  • monitorovanie liečby Fenylketonúrie metódou "suchej kvapky krvi",
  • v liečbe Diabetes mellitus používame všetky v súčasnosti dostupné metódy vrátane CSII- inzulínovej pumpy, v diagnostike neuspokojivej kompenzácie už liečených pacientov aj CGMS - kontinuálne meranie glykémií prístrojom MiniMed.