(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Očkovanie proti tuberkulóze

Očkovanie proti tuberkulóze

Očkovanie proti tuberkulóze

Vytvorené: 08.08.2023, Aktualizované: 08.01.2024, Autor: Jana Petríková

Tuberkulóza (TBC), je závažné až smrteľné infekčné ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým pľúca, ale môže sa rozšíriť aj do lymfatických uzlín, kože, kostí, kĺbov, obličiek, chrbtice, mozgu a iných častí tela. Spôsobuje ju baktéria Mycobacterium tuberculosis (Kochov bacil). Aby sa človek nakazil, musí stráviť dlhšie obdobie s osobou, ktorá má aktívnu formu TBC. Ani v tomto prípade však nie je isté, že choroba prepukne. V skutočnosti môže kontakt s baktériou vyústiť do dvoch foriem ochorenia:

  1. Latentná tuberkulóza
  2. Aktívna tuberkulóza

Príznaky ochorenia sú dlhodobý kašeľ, vykašliavanie hlienu a krvi, bolesť na hrudníku, chudnutie, únava, horúčka, nočné potenie, strata chuti do jedla. WHO uvádza, že v roku 2020 zomrelo na tuberkulózu celosvetovo 1,5 milióna ľudí, čím sa stala 13. najčastejšou príčinou všetkých úmrtí na svete a druhým najväčším infekčným zabijakom po Covid-19.


Očkovanie proti tuberkulóze – tzv. kalmetizácia bola prvýkrát použitá v roku 1921. V Slovenskej republike sa kalmetizovalo od roku 1953 do roku 2012 povinne. V súčasnosti je pre bežnú populáciu zaradené medzi dobrovoľné očkovania (nie je hradené zo zdravotného poistenia). Spočíva v aplikácii živej oslabenej vakcíny do kože. Odporúča sa po ukončení všetkých povinných očkovaní – približne medzi 15-18 mesiacom života.

Očkovanie nedokáže úplne zabrániť vzniku pľúcnej formy tuberkulózy, dokáže však ochrániť pred vznikom ťažkých foriem, najmä roztrúsenej formy a postihnutím mozgu. Tieto sú často príčinou smrti.


V našej Pľúcnej ambulancii očkujeme proti tuberkulóze od 1.9.2023.

V prípade záujmu o očkovanie môžete využiť elektronický systém objednávania TU. Ak sa následne nemôžete na vyšetrenie / očkovanie dostaviť, odhláste sa prosím z termínu (telefonicky, e-mailom).

Ak sa rozhodnete pre očkovanie, bude potrebné navštíviť Pľúcnu ambulanciu spolu 3x.

1. Prvá návšteva - Intrakutánny tuberkulínový test podľa Mantoux

Odobratie dôležitých zdravotných údajov z histórie Vášho dieťaťa, klinické vyšetrenie lekárom, poučenie o rizikách a tzv. tuberkulínová skúška. Je potrebné priniesť prečítaný, vyplnený a podpísaný informovaný súhlas (stiahnite si ho TU, vytlačte 2x, oba výtlačky prineste na vyšetrenie).

2. Druhá návšteva - očkovanie proti TBC

Vyhodnotenie tuberkulínovej skúšky (po 72 hodinách). Ak je negatívna, realizuje sa samotné očkovanie. Je potrebné priniesť očkovací preukaz dieťaťa.

3. Tretia návšteva - kontrola

Kontrolné vyšetrenie s odstupom 2-3 mesiacov po očkovaní.

 

Prvé 2 výkony sú spoplatnené podľa platného cenníka služieb Detskej nemocnice. Prineste si prosím potrebnú hotovosť.