(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Prepustenie z nemocnice

Prepustenie z nemocnice

Prepustenie z nemocnice

Vytvorené: 19.11.2014, Aktualizované: 08.08.2023, Autor: DFNBB
  1. Lekár o prepustení, eventuálne o preklade na iné špecializované pracovisko, informuje pacienta a jeho rodinných príslušníkov.
  2. Sprevádzajúcej osobe odovzdáva prepúšťaciu správu ošetrujúci, príp. službukonajúci lekár, s informáciami o ďalšom postupe (doporučenie kontroly, ordinované lieky a zdravotnícke pomôcky, ošetrovateľská starostlivosť).
  3. Po prepustení sa sprevádzajúca osoba musí s prepúšťacou správou dieťaťa do 3 dní hlásiť u jeho obvodného lekára.
  4. V deň prepustenia uhradí sprevádzajúca osoba služby spojené s hospitalizáciou (ubytovanie, strava) v pokladni na 4. poschodí (č. dverí 4B.25).
  5. Podľa stavu pacienta a diagnózy môže lekár, na základe indikačných kritérií daných zákonom, rozhodnúť o potrebe prevozu sanitným motorovým vozidlom.
  6. Pri prepustení má sprevádzajúca osoba možnosť vyjadriť svoj názor k poskytovanej starostlivosti formou dotazníka, ktorý je anonymný. Vyplnené dotazníky je potrebné vložiť do schránky umiestnenej pri klinikách.