(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Rázštep pery a podnebia u detí - aké sú možnosti liečby?

Rázštep pery a podnebia u detí - aké sú možnosti liečby?

Rázštep pery a podnebia u detí - aké sú možnosti liečby?

Vytvorené: 11.09.2015, Aktualizované: 21.12.2021, Autor: DFNBB

Rázštepové chyby tváre patria medzi najčastejšie vrodené vývojové chyby. Výrazne ovplyvňujú vzhľad dieťaťa a vyžadujú dlhodobejšiu liečbu nielen samotného defektu, ale aj iných pridružených problémov (poruchy sluchu, reči, vývoja zuboradia).

Ide o postihnutie buď len pery, pery a čeľuste, podnebia alebo kompletný rázštep pery, čeľuste aj podnebia. Rázštep môže byť jednostranný alebo obojstranný.

V súčasnosti sa rodí na Slovensku priemerne 1 dieťa s rázštepom na 600-650 novorodencov (celoeurópsky priemer je 1:700-750). Chlapci sú postihnutí o niečo častejšie ako dievčatá (1,14:1).

Prečo vzniká?

Príčina vzniku sa dodnes do detailov neobjasnila. Táto vrodená vývojová chyba vzniká v prvých mesiacoch vývoja dieťaťa v maternici matky. Príčiny sú rôzne - ide o pôsobenie viacerých faktorov (vplyv génov rodičov spolu s pôsobením faktorov vonkajšieho prostredia).

Pod vplyvom vonkajšieho prostredia rozumieme napr. ionizačné žiarenie, rôzne chemické látky, infekcie - najmä vírusové (ružienka, cytomegalovírus, chrípka, herpes simplex, ovčie kiahne, ale aj toxoplazmóza) a lieky užívané najmä v prvom trimestri tehotenstva.

Existujú dve skupiny rázštepov - tie, ktoré sa vyskytujú v rodinách a tie, ktoré sa vyskytnú náhodne, aj keď v rodine nik rázštep nemal. Táto druhá skupina je častejšia - až 75% rázštepov vzniká náhodne.

Ak sú obaja rodičia zdraví a majú jedno dieťa s rázštepom, šanca, že aj ďalšie dieťa bude mať rázštep je menej ako 3%. Pravdepodobnosť výskytu je väčšia, ak je postihnutých viac ako jeden člen rodiny. Ak má jeden rodič rázštep, pravdepodobnosť výskytu pre prvé dieťa je menej ako 3%. Ak však aj prvé dieťa má rázštep, pravdepodobnosť výskytu pre druhé dieťa rastie na cca 15%.

Zvýšené riziko výskytu rázštepových chýb bolo pozorované aj pri nedostatku kyseliny listovej, pri nízkom príjme vitamínov skupiny B, pri nedostatočnom, ale aj nadmernom príjme vitamínu A. Ďalšími nežiadúcimi faktormi sú aj fajčenie, alkohol a drogy.

Aké sú možnosti chirurgickej liečby?

Pera

Cieľom operačnej liečby rázštepu pery je zošitie kože, sliznice a svalstva pery. Pri zákroku sa zároveň upravuje nos, spodina nosa a nosové krídlo.

Na našom pracovisku v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica v spolupráci s Klinikou plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie NsP F.D. Roosevelta, ako jediní na Slovensku pristupujeme k operácii rázštepu pery už v prvom týždni po narodení dieťatka. Najmä u obojstranných rázštepov je dôležité čo najskôr obnoviť a upraviť svalstvo hornej pery pre jeho ďalší pozitívny vplyv na vývoj zuboradia.

Výhody operačného riešenia v novorodeneckom období, často v prvom týždni po narodení, sú nielen v tvorbe jemných a nenápadných jaziev, ale aj v dobrom psychologickom vplyve na rodinu. Rodičia dieťaťa s vrodenou vývojovou chybou tváre sú menej frustrovaní, ak operácia prebehne pomerne skoro po narodení, ako v 3-6 mesiacoch života dieťatka.

Správny vývoj zuboradia, lepšie sanie a priberanie na hmotnosti a taktiež znížený počet následných korekčných operácií sú ďalšími výhodami včasnej operácie rázštepu pery. Anestézia v novorodeneckom veku síce predstavuje o niečo vyššie riziko pre vaše dieťa, ale práve preto sú tieto zákroky realizované na špecializovanom pracovisku zameranom na detskú anestéziu.

Podnebie

Cieľom operácie je uzatvorenie mäkkého a tvrdého podnebia oproti nosovej dutine. Na našom pracovisku preferujeme úpravu mäkkého a tvrdého podnebia vo veku 6-8 mesiacov.

Podľa viacerých štúdií včasné uzatvorenie mäkkého podnebia znižuje výskyt infekcií stredného ucha aj horných dýchacích ciest. Zlepšuje sa tým tiež schopnosť komunikácie dieťaťa s okolím.

 

Ak hľadáte pomoc odborníka, tu sú dôležité kontakty:

MUDr. Silvia Valentová – Strenáčiková, PhD. (048/441 36 14) - Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie SZU vo FNsP F. D. Roosevelta

MUDr. Ján Lehocký  (048/441 38 52)

II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU (048/472 65 67, 048/472 65 56)

Pediatrická ambulancia v nemocnici DFNsP BB (048/472 65 50) - nahlasovanie záujmu o operáciu

Ambulancia plastickej chirurgie DFNsP BB - zdravotná sestra Marianna Mikúšková (048/472 65 75) - objednávanie na operáciu

 

Pre rodičov - stručne a jasne

Rázštep pery - prezentácia