(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Pilotná štúdia SMA a SCID

Pilotná štúdia SMA a SCID

Vytvorené: 21.10.2022, Aktualizované: 21.10.2022, Autor: Jana Petríková

Skríningové centrum novorodencov SR (SCN SR) realizuje projekt na diagnostiku ochorení spinálnej muskulárnej atrofie (SMA) spolu s ťažkou primárnou imunodeficienciou (SCID). V rámci pilotnej štúdie je dokazovaná prítomnosť génov SMN1 pre SMA a TREC, KREC pre SCID. Bude použitá genetická metóda polymerázovej reťazovej reakcie (PCR).

CHCEM VEDIEŤ VIAC