(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Návštevy

Návštevy

Návštevy

Vytvorené: 19.11.2014, Aktualizované: 25.10.2022, Autor: DFNBB

Od 01.05.2022 sú návštevy povolené

Od 04.08.2022 sú návštevy na lôžkových oddeleniach obmedzené na 2 dospelé osoby k 1 pacientovi v 1 deň. Návšteva nesmie vykazovať príznaky respiračného ochorenia a musí dodržiavať všetky aktuálne platné protiepidemické opatrenia.

Návšteva znamená pre dieťa veľa pozitívneho, ale pre jeho spokojnosť dodržiavajte prosím pokyny ošetrujúceho personálu.

Do úvahy berte tiež naše odporúčania:

  • nevstupujte do lôžkovej časti bez oznámenia službukonajúcej sestre,
  • pri vstupe do lôžkovej časti používajte jednorazové návleky na obuv (zakúpiť ich môžete v automatoch),
  • návštevné hodiny:

II. Detská klinika - denne 14:00 - 17:00 hod.  (návštevy na úseku dojčiat nie sú povolené)

II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny - denne 14:00 do 16:30 hod. (iba rodičia)

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie - denne 14:00 do 18:00 hod.

Klinika detskej chirurgie - denne 15:00 - 18:00 hod.

  • návštevy detí ležiacich na izbách s izolačným režimom sú dovolené len po dohode s ošetrujúcim lekárom,
  • informačné hodiny sú rôzne pre každú kliniku, prosím kliknite SEM 
  • telefonický kontakt TU