(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

lekár bez špecializácie na Kliniku detskej chirurgie SZU

lekár bez špecializácie na Kliniku detskej chirurgie SZU

lekár bez špecializácie na Kliniku detskej chirurgie SZU

Vytvorené: 19.01.2023, Aktualizované: 06.06.2024, Autor: Daniela Račková

 

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta, po nástupe do zamestnania následné zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore:

           - detská chirurgia,

           - gynekológia (Rezidentský program MZ SR);

 • odborná prax vítaná;
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita;
 • chuť pracovať a súčasne sa vzdelávať;
 • komunikačné zručnosti a cit pre prácu s deťmi;
 • pracovný entuziazmus,
 • kreativita a aktívny prístup k práci;
 • občianska bezúhonnosť;
 • pracovná pozícia vhodná pre absolventa.

 

Ponúkame:

 • dátum nástupu dohodou;
 • garantovaný pravidelný príjem;
 • príjemné pracovné prostredie v zrekonštruovanej detskej nemocnici;
 • využívanie najmodernejšieho technického vybavenia;
 • získavanie pracovných zručností od skúsených profesionálov;
 • všetky detské chirurgické disciplíny na jednej klinike;
 • základná mzda absolventa od 1.956,- eur/mesačne v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy pri plnom úväzku;
 • týždenný pracovný čas kratší ako je v Zákonníku práce;
 • 5 dní dovolenky naviac;
 • podpora odborného rastu a sústavného vzdelávania;
 • náhrada mzdy za 8 pracovných dní / ročne určených pre sústavné vzdelávanie;
 • po úspešnom ukončení špecializačného štúdia a vzájomnej dohode garancia pracovného miesta.

 

Žiadosti o zamestnanie spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na referát personálny: personalne(zavináč)dfnbb.sk.