(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

lekár špecialista na Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie SZU

lekár špecialista na Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie SZU

lekár špecialista na Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie SZU

Vytvorené: 28.02.2023, Aktualizované: 06.06.2024, Autor: Daniela Račková

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – všeobecné lekárstvo, atestácia zo špecializačného odboru pediatria,  po nástupe do zamestnania následné zaradenie do subšpecializačného štúdia pediatrická hematológia a onkológia,
 • dátum nástupu dohodou,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • chuť pracovať a súčasne sa vzdelávať,
 • komunikačné zručnosti a cit pre prácu s deťmi,
 • pracovný entuziazmus, kreativita a aktívny prístup,
 • spoľahlivosť, trpezlivosť a empatia,
 • občianska bezúhonnosť.

Ponúkame:

 • garantovaný pravidelný príjem,
 • príjemné pracovné prostredie v zrekonštruovanej detskej nemocnici,
 • základná mzda atestovaného lekára pri plnom úväzku od 3.260,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy,
 • týždenný pracovný čas kratší ako je v Zákonníku práce,
 • mesačné preplácanie prípadných nadčasových hodín,
 • 5 dní dovolenky naviac,
 • podpora odborného rastu a sústavného vzdelávania,
 • náhrada mzdy za 8 pracovných dní / ročne určených na sústavné vzdelávanie,
 • po úspešnom ukončení špecializačného štúdia a vzájomnej dohode garancia pracovného miesta.

Náplň práce:

Výkon špecializovanej diagnostickej a preventívno-liečebnej činnosti v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica.

Žiadosti o zamestnanie spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na referát personálny: personalne(zavináč)dfnbb.sk.