(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

AKTUÁLNE OPATRENIA PRE PACIENTOV PLATNÉ OD 15.05.2023

AKTUÁLNE OPATRENIA PRE PACIENTOV PLATNÉ OD 15.05.2023

AKTUÁLNE OPATRENIA PRE PACIENTOV PLATNÉ OD 15.05.2023

Vytvorené: 30.03.2020, Aktualizované: 30.08.2023, Autor: DFNBB

1. Otvorili sme vchod na 0. poschodí

Vchod do budovy nemocnice na 0. poschodí je od 10.01.2023 opätovne otvorený. Ide o bezbariérový vstup do nemocnice, ktorý je prístupný z parkoviska a zo zastávky MHD. 
Pre pacientov je vstup voľný v pracovných dňoch v čase 07:00 - 15:00h. Mimo tento čas je pre otvorenie dverí potrebné zazvoniť na urgent - zvonček je po ľavej strane vstupných dverí.
Naďalej je možné využiť aj vchod na -1. poschodí.

2. RECEPCIA na -1. poschodí

Pracovisko Recepcie je umiestnené vo svojich nových priestoroch na -1. poschodí. Funguje v pracovné dni v čase 06:30 - 15:00h. Pred každým vyšetrením / kontrolou je potrebné sa zaregistrovať na recepcii - odkontrolovanie vašich údajov, zaevidovanie pacienta "do čakárne" na konkrétnu ambulanciu, vydanie lístku s poradovým číslom. Bez týchto úkonov nie je možné vyšetrenie / kontrolu absolvovať!

3. Návštevy 

Od 09.02.2023 sú návštevy hospitalizovaných pacientov, ako aj denné pobyty sprevádzajúcich osôb opätovne povolené. Viac info TU

4. Zrušená povinnosť nosiť respirátor FFP2

Pre vstup a pohyb v priestoroch Detskej nemocnice nie je od 15.05.2023 povinné prekrytie horných dýchacích.