(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Vytvorené: 27.10.2014, Aktualizované: 29.04.2022, Autor: DFNBB
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Námestie Ludvika Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica
 
Zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR, č. 14192-6/2004-OPP
 
DETSKÝ URGENTNÝ PRÍJEM 
+421 48 472 65 98 
 
RECEPCIA / TELEFÓNNA ÚSTREDŇA
+421 48 472 65 11
dfn (zavinac) dfnbb.sk
 
PREKLAD PACIENTA
 +421 48 472 65 91 
 
KONTAKT PRE MÉDIÁ
+421 915 692 019
jana.petrikova (zavinac) dfnbb.sk
 
Ambulancie - kontakty sú uvedené pri každej ambulancii (pevná linka, prípadne mobil a e-mail)
Kliniky a oddelenia - kontakty sú uvedené pri každom pracovisku (pevná linka, prípadne mobil a email)
 
 
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745 - bežný prevádzkový účet
          SK94 8180 0000 0070 0028 0809 - účet pre príjem finančných darov (ostatné dary)
          SK79 8180 0000 0070 0028 0788 - účet pre príjem finančných darov (onkológia)
          SK57 8180 0000 0070 0028 0796 - účet pre príjem finančných darov (chirurgia)
BIC: SPSRSKBA
IČO: 379 579 37
DIČ: 2021928150
nie sme platiteľmi DPH