(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

KORONAVÍRUS - AKTUÁLNE OPATRENIA PRE PACIENTOV

KORONAVÍRUS - AKTUÁLNE OPATRENIA PRE PACIENTOV

KORONAVÍRUS - AKTUÁLNE OPATRENIA PRE PACIENTOV

Vytvorené: 30.03.2020, Aktualizované: 14.01.2022, Autor: DFNBB

Aktualizácia 08.10.2021

S ÚČINNOSŤOU OD 11.10.2021 JE NA VSTUP DO DETSKEJ NEMOCNICE POVINNÝ RESPIRÁTOR FFP2

Uvedené platí aj pre deti od 6 rokov veku. Toto opatrenie sa nevzťahuje na výnimky uvedené vo Vyhláške hlavného hygienika.


Aktualizácia 13.1.2022

COVID AUTOMAT DFNsP BB - OPATRENIA V KOCKE

Všetky opatrenia prehľadne v 1 tabuľke - už žiadne pochybnosti o tom, čo platí a čo nie.

Pre opatrenia platné od 13.1.2022 kliknite SEM


Aktualizácia 10.10.2021

TESTOVACIE MIESTO V DFNsP BB

 
S účinnosťou od 11.10.2021 bude prevádzková doba testovacieho miesta v DFNsP (-1. posch. pri triáži) v čase 07:00 - 12:00 hod. každý pracovný deň.
 • testovacie miesto vykonáva v čase od 07:00 - 09:00 hod. COVID diagnostiku PCR testami, a to výlučne pre pacientov a sprevádzajúce osoby, ktoré budú následne hospitalizované v DFNsP BB; na testovanie ich prihlasuje ambulancia, ktorá pacienta odosiela na operačný výkon / zákrok v CA, ....
 • v čase 07:00 - 12:00 hod. vykonáva AG COVID testovanie zamestnancov, študentov vykonávajúcich v Detskej nemocnici svoju odbornú prax a pacientov, ktorí potrebujú test na ambulantné vyšetrenie v Detskej nemocnici.

Prosíme pacientov a ich sprevádzajúce osoby aby rešpektovali uvedené časy testovania.

Testovacie miesto v DFNsP BB nie je verejným Mobilným odberovým miestom (MOM). Slúži výlučne pre potreby Detskej nemocnice, jej pacientov a sprevádzajúce osoby pacientov. 


Aktualizácia 08.10.2021

TESTOVANIE PRED AMBULANTNÝM VYŠETRENÍM

S účinnosťou od 11. októbra 2021 je negatívny výsledok Covid testu požadovaný od pacientov:

 1. ktorejkoľvek ambulancie, ak pacient vykazuje klinické príznaky Covid-19 - zvýšená teplota, dýchavičnosť, kašeľ, zvracanie, ... (ide o suspektných pacientov javiacich príznaky opísané v usmernení hlavného hygienikav prípade pozitívneho výsledku testu budú ďalej vyšetrení na COVID ambulancii)
 2. nasledovných ambulancií a to aj v prípade, že pacient nevykazuje klinické príznaky Covid-19:
 • Foniatrická ambulancia - všetci pacienti
 • Očná ambulancia - všetci pacienti
 • ORL (ušno-nosovo-krčná) ambulancia - všetci pacienti
 • Zubná ambulancia - všetci pacienti
 • Gastroenterologická ambulancia - len v prípade ak pacient ide na vyšetrenie endoskopia
 • Imuno-alergologická ambulancia - len v prípade ak pacient ide na vyšetrenie FeNO
 • Kardiologická ambulancia - len v prípade ak pacient ide na vyšetrenie ergometria
 • Pľúcna ambulancia - len v prípade ak pacient ide na vyšetrenie spirometria

 

Na vyšetrenie / kontrolu je k pacientovi povolená iba 1 sprevádzajúca osoba - na vstup do nemocnice nepotrebuje negatívny výsledok testu.

Na triáži (triedenie pacientov pred vstupom do nemocnice) je potrebné vyplniť tlačivo "Čestné vyhlásenie a poučenie pacienta" a to pred každým vyšetrením. Tlačivo si môžete stiahnuť, vytlačiť a prvú časť (vaše identifikačné údaje) vyplniť už doma. Ušetríte čas pred vstupom do nemocnice. Odpovede na otázky vypĺňate s personálom triáže.

NAŠE ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE PRACUJÚ V RIADNOM REŽIME

Všetky podrobnosti a informácie nájdete pri konkrétnej ambulancii  http://www.detskanemocnica.sk/ambulancie 


Aktualizácia 08.10.2021

PLÁNOVANÁ HOSPITALIZÁCIA 

Pred plánovanou hospitalizáciou sú pacient aj sprevádzajúca osoba, ktorá bude s pacientom hospitalizovaná v nemocnici, povinní preukázať sa negatívnym výsledkom PCR-COVID testu nie starším ako 72 hod.

Nemocnica akceptuje výsledky z ktoréhokoľvek odberového miesta, môžete sa testovať v mieste svojho bydliska. Na test je potrebné objednať sa niekoľko dní vopred prostredníctvom e-formulára na:

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/ 

Testovanie v Detskej nemocnici za týmto účelom je možné absolvovať v pracovné dni v čase od 07:00 do 09:00 hod. Na test nie je potrebné sa objednávať, pacient bude nahlásený priamo z ambulancie, cez ktorú bude prijatý na hospitalizáciu. Je však potrebné rátať s tým, že výsledok PCR testu je k dispozícii najskôr o 24 hod. Je preto potrebné testovanie absolvovať 1-2 dni pred plánovanou hospitalizáciou. 


Aktualizácia 08.10.2021

PLÁNOVANÝ VÝKON V CELKOVEJ ANESTÉZII, 1-DŇOVÁ CHIRURGIA, AMBULANTNÉ PODÁVANIE LIEKOV, HEMODIALÝZA

Pred každým plánovaným výkonom v celkovej anestézii, výkonom 1-dňovej chirurgie, ambulantným podávaním liekov, hemodialýze sú pacient aj sprevádzajúca osoba, ktorá bude s pacientom v nemocnici, povinní preukázať sa negatívnym výsledkom PCR-COVID testu nie starším ako 72 hod.

Nemocnica akceptuje výsledky z ktoréhokoľvek odberového miesta, môžete sa testovať v mieste svojho bydliska. Na test je potrebné objednať sa niekoľko dní vopred prostredníctvom e-formulára na:

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/ 

Testovanie v Detskej nemocnici za týmto účelom je možné absolvovať v pracovné dni v čase od 07:00 do 09:00 hod. Na test nie je potrebné sa objednávať, pacient bude nahlásený priamo z ambulancie, cez ktorú bude výkon realizovaný. Je však potrebné rátať s tým, že výsledok PCR testu je k dispozícii najskôr o 24 hod. Je preto potrebné testovanie absolvovať 1-2 dni pred plánovanou hospitalizáciou. 


Aktualizácia 08.10.2021

NÁVŠTEVY HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV SÚ OD 11.10.2021 ZAKÁZANÉ

VÝNIMKU ZO ZÁKAZU NÁVŠTEV MAJÚ:
1. kňazi za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
2. príbuzní osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré a umierajúce,
3. v mimoriadnych prípadoch môže výnimku zo zákazu návštev udeliť prednosta kliniky alebo primár oddelenia.

 

Pre tieto osoby platí výnimka zo zákazu návštev len ak:
? sú kompletne zaočkovaní,
? prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
? preukážu sa negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od odberu,
? preukážu sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín od odberu

!!! Poverená osoba v zdravotníckom zariadení je oprávnená vyžadovať od návštev doklad o vyššie uvedených skutočnostiach a aj doň nahliadnuť !!!


Aktualizácia 08.10.2021

VŠEOBECNÉ OPATRENIA V SÚVISLOSTI S COVID-19

 

CHRÁNIME NAŠICH PACIENTOV AJ ZAMESTNANCOV

1. Vstup do budovy je možný len cez 1. podzemné podlažie - pracovisko triedenia pacientov (triáž)

 • vstup do nemocnice popri bufete a pracovisku rehabilitácie - prístup smerom od rampy, ako chodia sanitky - prístupová cesta k urgentu Rooseveltovej nemocnice
 • pokiaľ prichádzate od autobusovej zastávky, zíďte k fontáne a pokračujte smerom k poliklinike Rooseveltovej nemocnice; hneď pri budove polikliniky sú schody smerom dole, ktoré vás privedú na prístupovú cestu za rampou; budova Detskej nemocnice je takmer oproti vám, mierne vľavo; sledujte prosím smerové tabule

2. Vstup do budovy je pre dospelé osoby možný len s rúškom / respirátorom

 • zákaz vstupu s respirátorom s výdychovým ventilom

4. Dezinfikujte si ruky - chránite svoje dieťa, seba aj nás

5. S dieťaťom môže do budovy vstúpiť 1 sprevádzajúca osoba

6. Dodržujte 2m odstup od iných osôb

7. Registrácia - recepcia je dočasne mimo prevádzku

 • po absolvovaní triedenia pacientov pokračujte priamo na ambulanciu - lístky s poradovým číslom sa nevydávajú

8. Od 05.08.2020 je zakázané prijímať návštevy zamestnancov - obchodní zástupcovia, kuriéri, donáškové služby, rodinní príslušníci, ...

 • návštevy zamestnancov sú povolené len vo výnimočných a / alebo urgentných situáciách (servisní technici, neodkladné pracovné rokovania, ...); každá návšteva je zaevidovaná do knihy návštev na pracovisku triedenia pacientov (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania RÚVZ); zaevidovaný bude dátum a čas vstupu návštevy do budovy, meno a priezvisko návštevy, jej telefonický kontakt a meno a priezvisko zamestnanca, s ktorým je návšteva dohodnutá

9. Od 11.10.2021 sú zakázané návštevy hospitalizovaných pacientov 

 • viď informácie vyššie 

10. Odstránili sme všetky hračky z čakární - možný zdroj prenosu vírusu

11. V čakárňach a na chodbách sme rozmiestnili dezinfekčné prostriedky

 


Aktualizácia 18.05.2021

OČKOVANIE PROTI COVID-19? JEDNOZNAČNE ÁNO!

Počas prvej vlny pandémie a rovnako v úvode druhej vlny sme všetci volali po účinnom lieku proti COVID-19. S nádejou sme sa upínali na vedcov a čakali kedy príde ten zlomový bod a my budeme mať nástroj, ktorým dokážeme pandémiu zvládnuť. 

Dočkali sme sa. Vakcína je tu, je dostupná, je tu pre nás všetkých. 

COVID-19 zatiaľ nevieme poraziť, môžeme ho však dostať pod kontrolu. A vakcína je nástroj, ktorý nám to umožní.

Niekoľko našich zamestnancov sa postavilo pred kameru aby sa s Vami podelili o svoje dôvody prečo sa dali zaočkovať.
 

Aktualizácia 23.02.2021

VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O OČKOVANÍ PROTI COVID-19

Všetky informácie o očkovaní na jednom mieste www.slovenskoproticovidu.sk

 

 

 

 

 

 


 

COVID-19 - OCHORENIE, KTORÉ ZASIAHLO CELÝ SVET

V súvislosti s pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje, je situácia v posledných týždňoch vážna nielen na Slovensku. Život všetkých z nás sa zmenil a otočil na ruby. Čelíme situácii, na ktorú sme neboli pripravení, ktorú si väčšina z nás nevedela predstaviť ešte donedávna. My sme presvedčení, že len spoločným úsilím dosiahneme zlepšenie a zvládneme hrozbu. 

V tejto časti našich web-stránok vám budeme prinášať návody, usmernenia, rady, postupy, ... ktoré vám môžu v mnohých smeroch pomôcť zvládnuť túto náročnú situáciu. 

Čo robiť ak ste chorí 

Čo robiť ak máte podozrenie na COVID-19

Ako pomôcť sebe aj druhým

Kto sú osoby s vyšším rizikom ochorenia na COVID-19

Ako pomôcť deťom vyrovnať sa so stresom v súvislosti s COVID-19 

Odporúčania pre deti

Odporúčania pre detských reumatologických pacientov

Usmernenie hlavného hygienika - aktuálna 11. verzia

 


ČAROVNÉ RÚŠKO 

Dve gumičky za ušká,
noštek, ústa do rúška.
Mám zakrytú pusinku,
stále vidím maminku.
Usmieva sa očami,
svet sfarebnel rúškami.

Keď kráčame spoločne,
môžme dýchať bezpečne.
Noštek mám vždy schovaný,
usmievam sa očami.

Všetky deti, dospelí,
rúškami opekneli.
Robia to pre babičku,
dedka, tetu, sestričku.

Rúškom druhých chránime,
veď sa predsa ľúbime.

¦   (autor: Zuzana Kubašáková)