(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

AKTUÁLNE OPATRENIA PRE PACIENTOV

AKTUÁLNE OPATRENIA PRE PACIENTOV

AKTUÁLNE OPATRENIA PRE PACIENTOV

Vytvorené: 30.03.2020, Aktualizované: 26.03.2024, Autor: DFNBB

1. Dodržiavajte respiračnú etiketu

Pre vstup a pohyb v priestoroch Detskej nemocnice nie je od 15.05.2023 povinné prekrytie horných dýchacích. Apelujeme však na dodržiavanie respiračnej etikety.

2. Otvorili sme vchod na 0. poschodí

Vchod do budovy nemocnice na 0. poschodí je od 10.01.2023 opätovne otvorený. Ide o bezbariérový vstup do nemocnice, ktorý je prístupný z parkoviska a zo zastávky MHD. 
Pre pacientov je vstup voľný v pracovných dňoch v čase 07:00 - 15:00h. Mimo tento čas je pre otvorenie dverí potrebné zazvoniť na urgent - zvonček je po ľavej strane vstupných dverí.
Naďalej je možné využiť aj vchod na -1. poschodí.

3. RECEPCIA na -1. poschodí

Pracovisko Recepcie je umiestnené vo svojich nových priestoroch na -1. poschodí. Funguje v pracovné dni v čase 06:30 - 15:00h. Pred každým vyšetrením / kontrolou je potrebné sa zaregistrovať na recepcii - odkontrolovanie vašich údajov, zaevidovanie pacienta "do čakárne" na konkrétnu ambulanciu, vydanie lístku s poradovým číslom. Bez týchto úkonov nie je možné vyšetrenie / kontrolu absolvovať!