(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

MR vyšetrenie v celkovej anestézii

MR vyšetrenie v celkovej anestézii

MR vyšetrenie v celkovej anestézii

Vytvorené: 15.03.2019, Aktualizované: 12.05.2022, Autor: DFNBB

Na vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MR vyšetrenie) sa pacienti od 01.03.2019 objednávajú prostredníctvom "našej" Pediatrickej ambulancie v nemocnici (0. posch., č. dv. 015). Týmto spôsobom sa objednávajú iba vyšetrenia na MR pracovisku vo FNsP F.D.Roosevelta. MR vyšetrenia na iných pracoviskách je potrebné riešiť priamo na daných pracoviskách.

  • pacienta objednáva lekár alebo sestra z ambulancie, ktorá dieťa na MR vyšetrenie odosiela, prípadne všeobecný lekár pre deti a dorast (obvodný pediater), nie zákonný zástupca
  • objednávanie je možné každý pracovný deň od 08:00 do 14:00 h.
  • mobilný kontakt 0915 838 415, alebo pevná linka 048 - 472 65 50 (kontakt na Pediatrickú ambulanciu v nemocnici)
  • žiadanku na vyšetrenie vydáva objednávajúci lekár – špecialista; sprevádzajúca osoba dieťaťa (zákonný zástupca) ju prinesie so sebou k hospitalizácii pred MR vyšetrením v CA
  • niekoľko dní pred príjmom na hospitalizáciu je potrebné s dieťaťom absolvovať pediatrické predoperačné vyšetrenie prostredníctvom všeobecného lekára pre deti a dorast (obvodný pediater); v rámci vyšetrenia je potrebné vyplnenie Dotazníka pred anestéziologickým výkonom stiahnite/vytlačte si ho priamo tu, aby ho váš lekár mohol vyplniť
  • pozrite prosím aj inštrukcie k hospitalizácii TU