(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Urgentný príjem pacienta

Urgentný príjem pacienta

Urgentný príjem pacienta

Vytvorené: 23.09.2022, Aktualizované: 27.09.2022, Autor: Jana Petríková

Urgentný príjem pacienta

  • je realizovaný prostredníctvom Detského urgentného príjmu 
  • poskytnú vám všetky potrebné informácie
  • vaše dieťa bude hospitalizované na klinike podľa závažnosti a charakteru jeho zdravotného stavu (II. Detská klinika, II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny, Klinika detskej chirurgie, Klinika pediatrickej onkológie a hematológie)
  • na samotnú hospitalizáciu sa vzťahujú všeobecné pokyny konkrétnej kliniky