(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Hospitalizácia pacienta na II. Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Hospitalizácia pacienta na II. Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Hospitalizácia pacienta na II. Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Vytvorené: 27.09.2022, Aktualizované: 27.09.2022, Autor: Jana Petríková

Príjem pacienta na hospitalizáciu na II. Kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU


POČAS HOSPITALIZÁCIE VAŠE DIEŤA POTREBUJE:

  • preukaz poistenca,
  • lieky, príp. zdravotnícke pomôcky, ktoré pravidelne užíva aj doma,
  • základné hygienické potreby,
  • príbor a pohár / hrnček,
  • pyžamo,
  • obľúbenú hračku.

UBYTOVANIE SPREVÁDZAJÚCICH OSôB

Oddelenie II. KPAIM SZU sa nachádza na 3. poschodí. Charakter práce - poskytovanej zdravotnej starostlivosti - vylučuje možnosť hospitalizácie sprevádzajúcich osôb s dieťaťom. Umožnené sú však tzv. denné pobyty. 


 STRAVOVANIE

Strava je riešená individuálne podľa zdravotného stavu, veku a potrieb dieťaťa. V prípade umelej výživy / príkrmov dojčiat a menších batoliat si vyhradzujeme právo výberu a prípravy stravy. K dispozícii sú polievky, kaše, náhrady mlieka, ovocné pyré, ... Je v záujme vás rodičov, aby ste porušovaním diétnych predpisov a podávaním nevhodných jedál nenarušili priebeh liečby. Pokiaľ si nebudete istí, poraďte sa so službukonajúcou sestrou alebo lekárom o vhodných potravinách.

Strava pre sprevádzajúce osoby

Stravu pre osoby s denným pobytom nemocnica neposkytuje. Využiť môžete nemocničný bufet, ktorý sa nachádza na -1. poschodí vo vestibule. 


 

DENNÝ REŽIM ODDELENIA

06:00 – 07:00

ranná hygiena

07:00 – 08:00

raňajky

08:00 – 10:00

vizita lôžkového lekára

10:00 – 11:00

vizita prednostu

12:00 – 13:00

obed

17:00 – 18:00

večera

19:00 – 20:00

večerná vizita lôžkového lekára

20:00 – 06:00

nočný kľud

V priebehu dňa prebiehajú ordinované vyšetrenia, zákroky, odbery v závislosti od zdravotného stavu detí. Denný režim sa mení podľa aktuálneho stavu pacientov a potreby ich liečby.