Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Hlavnou náplňou práce detskej rehabilitácie je postih pohybového systému u ochorení neurologických, chirurgických, ortopedických, poúrazových, pediatrických, atď.
Pracujeme so všetkými známymi metodikami, predovšetkým špecifické pre detský vek - Vojtov lokomočný princíp, Bobathov koncept, orofaciálna metodika Cast. - Morales, Freemanove techniky atď. Sme jedným z troch centier na Slovensku pre liečbu cystických fibróz.

Od decembra 2016 máme k dispozícii jedinečné zariadenie Redcord System®. Využíva sa u detí, ktoré sa nedostali ďalej vo svojom psychomotorickom vývoji  pre nedostatočnú vzpriamovaciu schopnosť tela - čiže sa nedostali do stoja, resp. chôdze. Redcord umožňuje nácvik vzpriamenia a zlepšenia celkového držania tela, ktoré tieto deti bez pomoci nedokážu.

Činnosť

Pacienti sú vedení ambulantne a s možnosťou prijatia na rehabilitačný pobyt na oddelania DFNsP spolu s matkou resp. rodinným príslušníkom.

Okrem toho sa rehabilitácia prevádza u všetkých detí DFNsP a Rooseveltovej nemocnice, ktoré rehabilitáciu vyžadujú - hlavne nedonosenecko – novorodenecké oddelenie.
V rámci kraja poskytuje konziliárne služby v oblasti detskej rehabilitácie s možnosťou pôsobenia v rámci celého Slovenska.

Vekové ohraničenie pacientov - od narodenia po dovŕšenie 19. roku.

Hlavnou náplňou práce detskej rehabilitácie je postih pohybového systému u ochorení neurologických, chirurgických, ortopedických, poúrazových, pediatrických, atď.
Pracujeme so všetkými známymi metodikami, predovšetkým špecifické pre detský vek - Vojtov lokomočný princíp, Bobathov koncept, orofaciálna metodika Cast. - Morales, Freemanove techniky atď.
Sme jedným z troch centier na Slovensku pre liečbu cystických fibróz.

Pacienti sú na vyšetrenie objednávaní osobne alebo telefonicky v rámci ambulancie okrem urgentných a poúrazových stavov, ktoré sú vyšetrované bez objednania.
Liečba po vyšetrení lekárom je vedená po dohovore s fyzioterapeutom.

Ako špecializované pracovisko sme zároveň školiteľmi v detskej rehabilitácii v rámci postgraduálnej prípravy lekárov odboru FBLR a pregradiálnej prípravy fyzioterapuetov v Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a v Zdravotnej škole v Banskej Bystrici.

Svoje výsledky prezentujeme prednáškami v rámci odborných zjazdov a publikačnou činnosťou v rámci odboru detskej rehabilitácie.  

História

Detskú rehabilitáciu v Banskej Bystrici ako jednu z prvých na Slovensku začala cca v r. 1960 prevádzať p. Margaréta Tomanová  neúnavná propagátorka  tohto odboru, ktorá nielenže patrila medzi prvých, ktoré začali pracovať s Vojtovou reflexnou metodikou, ale zároveň sa stala jej školiteľkou v rámci celého kraja. V roku 1980 si vynútila zastúpenie  tohto odboru aj lekárom a tak z pediatrie sem prišla MUDr. Zora Bágeľová, neskôr vydatá Germanová, ktorá sa špecializovala na odbor FBLR so zameraním na detskú rehabilitáciu.

Úsek detskej rehabilitácie ako súčasť FRO Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici vznikol prechodom do nových priestorov v detskom pavilóne v r. 1984. Zo začiatku to bola len ambulancia a dve fyzioterapeutky, postupne sa ich stavy dopĺňali a stabilizovali s vyčlenením lekára a fyzioterapeutiek špeciálne len pre detský vek. Od roku 1990 pri udelení ordinariátu detskej rehabilitácie MUDr. Zore Germanovej sa metodicky úplne oddelila pôsobnosť tohto úseku a jej pracovníci podliehali FRO len organizačne. Metodičkou a zároveň organizačnou vedúcou sa stala  po odchode p. Tomanovej do dôchodku p. Terézia Kalinová, fyzioterapeut - špecialista. Počet fyzioterapeutiek sa stabilizoval na päť.

Delimitáciou a vznikom DFNsP sa tento úsek stal samostatným Oddelením detskej rehabilitácie DFNsP v Banskej Bystrici pri vedení MUDr. Zorou Germanovou. Organizačnou vedúcou sa stala p. Miroslava Machovcová, diplomovaný fyzioterapeut a po roku činnosti až doteraz ju vystiedala p. Lenka Kečkéšová - fyzioterapeut - špecialista.

Od roku 2007 si neustále sa zvyšujúce počty pacientov vynútili prijatie ďalšieho lekára – MUDr. Kataríny Haštovej, ktorá úspešne atestovala v odbore FBLR  v r. 2013.

KONTAKTY:

Evidencia pacientov / objednávanie na procedúry a vyšetrenia
(1. PP), č. dv. -1.18
Mobil: 0917 545 404
Priama linka: 048 - 472 65 83
Interná klapka: 3483
Vedúci lekár
MUDr. Katarína Haštová
 
048 - 472 65 99
kl. 2299
katarina.hastova
(zavinac) dfnbb.sk
Manažér dennej zmeny
Lenka Kečkéšová
 
048 - 472 65 22
kl. 3322
Fyzioterapeuti
Mgr. Becíková Anna
Kečkéšová Lenka - fyzioter. špecialista 
Bc. Machovcová Miroslava
Mgr. Roman Pšenák - fyzioter. špecialista
Mgr. Stanková Klaudia
Masérky a evidencia
Hlaváčová Kristína
Púchyová Michaela

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS