(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Prijatie do nemocnice

Prijatie do nemocnice

Prijatie do nemocnice

Vytvorené: 19.11.2014, Aktualizované: 04.01.2022, Autor: DFNBB

KORONAVÍRUS - aktuálne opatrenia pre pacientov

Pre aktuálne informácie kliknite SEM 


Urgentný príjem pacienta

 • je realizovaný prostredníctvom ambulancie Detského urgentného príjmu

Plánovaný príjem pacienta na hospitalizáciu na II. Detskú kliniku SZU, resp. preklad pacienta z iného zdravotníckeho zariadenia

 • je realizovaný prostredníctvom Pediatrickej ambulancie v nemocnici (0. posch., č dv. 015) 
 • v špecifických prípadoch je príjem realizovaný cestou inej špecializovanej ambulancie 

Plánovaný príjem pacienta na hospitalizáciu na Kliniku detskej chirurgie SZU

 • je realizovaný prostredníctvom špecializovaných ambulancií KDCH (ortopedická amb., ORL amb., očná amb., urologická amb., gynekologická amb., ambulancia plastickej chirurgie, neurochirurgická amb.)

Plánovaný príjem pacienta na hospitalizáciu na Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie SZU

 • je realizovaný prostredníctvom špecializovaných ambulancií KPOH (onkologická amb., hematologická amb.)

Všeobecné pokyny

Pri hospitalizácii vášho dieťaťa je nutné, aby ste boli oboznámení s organizáciou práce a starostlivosťou v nemocnici poskytujúcej odbornú zdravotnícku pomoc deťom, ale i vám. Preto je dôležité, aby ste komunikovali s personálom o všetkom, čo Vám nie je jasné a čomu nerozumiete, otvorene hovorili o Vašich potrebách a požiadavkách, aby ste sa pri problémoch obrátili na lekárov, sestry i ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorí Vám budú vždy ochotní pomôcť.

Dieťa prichádza v doprovode zákonného zástupcu, ktorý podpisuje informované súhlasy k hospitalizácii. Starí rodičia, vzdialení príbuzní ani rodinní známi nie sú oprávnení podpísať informovaný súhlas a dieťa bez neho nemôže byť prijaté na hospitalizáciu!

V prípade, že sa s dieťaťom nemôžete dostaviť na plánovanú hospitalizáciu, včas nás o tom informujte telefonicky, príp. osobne. 

 

K príjmu na hospitalizáciu potrebujete:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
 • preukaz poistenca dieťaťa,
 • odporúčanie obvodného pediatra s predbežnou správou, prípadne zdravotný záznam a výsledky predoperačného vyšetrenia,
 • hygienické potreby,
 • príbor a pohárik,
 • pyžamo, župan a domácu obuv,
 • lieky, príp. zdravotnícke pomôcky, ktoré dieťa pravidelne užíva aj doma,
 • obľúbenú hračku.
Odporúčame, aby ste si do nemocnice nebrali veľký finančný obnos, cenné veci, napr. šperky, .... Za tieto predmety personál nemocnice nezodpovedá.
 
 

Pokiaľ má byť dieťa plánovane hospitalizované s potrebou celkovej anestézie, musí:

 • byť zdravé
 • byť minimálne 2 týždne od ukončenia liečby bežného symptomaticky liečeného infektu
 • byť minimálne 3 týždne od ukončenia liečby antibiotikami
 • byť minimálne 1 týždeň po očkovaní inaktívnou vakcínou - diftéria, tetatus, pertussis, inaktívne polio, HIV, meningitída C, ...
 • byť minimálne 3 týždne po očkovaní živou vakcínou - osýpky, mumps, rubeola, polio, BCG, rotavírusy, ...
 • absolvovať pediatrické predoperačné vyšetrenie prostredníctvom všeobecného lekára pre deti a dorast (obvodný pediater)
 • doniesť Dotazník pred anestéziologickým výkonom - stiahnite/vytlačte si ho priamo z našej stránky, vyplní ho váš obvodný pediater, resp. odosielajúci lekár