(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Zákazky do roku 2011

Zákazky do roku 2011

Zákazky do roku 2011

Vytvorené: 19.11.2014, Aktualizované: 08.03.2022, Autor: Zuzana Rosinská

VO 006/2011 - Mycí a dezinfekčný prístroj

VO 005/2011 - Diagnostické súpravy PKU

VO 004/2011 - Diagnostické súpravy IRT

VO 003/2011 - Zabezpečovanie stravovania

VO 002/2011 - Lieky a liečivá

VO 001/2011 - Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNsP v Banskej Bystrici- zmeny a doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy

VO 005/2010 - Roztoky pre peritoneálnu dialýzu a dialyzačné sety

VO 004/2010 - Reagenčná diagnostická súprava  TSH - tyreotropný hormón

VO 003/2010 - Reagenčná diagnostická súprava 17 OHP - hydroxyprogesterón

VO 002/2010 - Parný sterilizátor

VO 001/2010 - Cerebrálny/somatický oximeter

VO 004/2009 - Pacientské monitory a centrálna monitorovacia jednotka

VO 003/2009 - Pojazdný RTG prístroj s C-ramenom vrátane rozšírenia RIS o SW pre správu, archiváciu a komunikáciu obrazových dát PACS

VO 002/2009 - Diagnostická súprava NEO IRT

VO 001/2009 - Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNsP v Banskej Bystrici