(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Zákazky s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1000.00 EUR

Zákazky s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1000.00 EUR

Zákazky s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1000.00 EUR

Vytvorené: 06.10.2016, Aktualizované: 08.03.2022, Autor: Zuzana Rosinská
P.č. Dátum zverejnenia zákazky Predmet zákazky Predpokladaná hodnota zákazky (v EUR bez DPH) Dátum zadania zákazky Výzva, doplňujúce informácie
 1/2013  17.7.2013 Dodávka a montáž kabeláže počítačovej siete FTP - 3. poschodie  2 100,00 22.7.2013  
 2/2013  18.7.2013 Dodávka a výmena zásuviek na II. Detskej klinike  1 650,00 23.7.2013  
 3/2013  18.7.2013 Maliarske a natieračské práce na II. Detskej klinike  5 850,00 23.7.2013  
 4/2013  23.7.2013 Olejové nátery boxov na II. Detskej klinike  4 000,00 26.7.2013  
 5/2013  23.7.2013 Bronchofibroskop (s odkúpením starého pokazeného bronchofibroskopu)  3 320,00 26.7.2013  
 6/2013  15.8.2013 Odberové papieriky pre novorodenecký skrínig  9 920,00 20.8.2013  
 7/2013  22.8.2013 Produktová podpora (maintenance) a metodická podpora pre softvérové riešenie informačný systém AMIS*PACS FlexServer na obdobie 1. roka  5 880,00 27.8.2013  
 8/2013  22.8.2013 Stavebné úpravy hlavného vstupu na 0. nadzemnom podlaží (1 vstup)  27 000,00 27.8.2013 Výzva
 9/2013  11.9.2013 Holter EKG rekordér DMS-300-3A    2 000,00 16.9.2013  
10/2013  12.9.2013 Dodávka a inštalácia nástennej stanice potrubnej pošty    5 500,00 18.9.2013  
11/2013  17.9.2013 Rozšírenie systému Salto na bezdotykové karty na tri prechody (dvere)    4 000,00 20.09.2013  
12/2013  30.09.2013 Laboratórny test na stanovenie amatoxínu     1 200,00 03.10.2013  
13/2013  14.10.2013 Liek - Octagam sol inf. 1x200 ml 10g (17 ks)     7 150,00  15.10.2013 mimoriadna udalosť
14/2013  16.10.2013 Liek - Depocyte 50 mg/5 ml (6 balení)     9 545,00 17.10.2013 mimoriadna udalosť
15/2013  21.10.2013 Numeta 1x500 ml G16 % -   parenterálna výživa (18 ks)    1 680,00 24.10.2013  
16/2013  23.10.2013 Nájom aplikačného programového vybavenia SOFTIP PROFIT a SOFTIP HR    7 640,00 28.10.2013  
17/2013  24.10.2013 Liek - Octagam 10 g (5 ks)    2 100,00 29.10.2013  
18/2013  28.10.2013 Lebkový biomimetický keramický implantát - CUSTOMBONE    8 400,00 29.10.2013 mimoriadna udalosť
19/2013  29.10.2013 Liek - MEPACT plv ins 1x4 mg (4 ks)  11 100,00 30.10.2013 mimoriadna udalosť - schválený zdravotnou poisťovňou
20/2013  04.11.2013 HAKIM PRECISION INFANT SYSTÉM   1 380,00 04.11.2013 mimoriadna udalosť
21/2013  04.11.2013 SOMASENSOR detský   1 100,00 07.11.2013  
22/2013  06.11.2013 Imunoglobulín ľudský norm.:
OCTAGAM sol inf. 1x100 ml (5 ks), OCTAGAM sol inf. 1x200 ml (8 ks)
  4 410,00 11.11.2013  
23/2013  11.11.2013 Špeciálny zdravotnícky materiál - DURAFORM 5,08 cm x 5,08 cm   1 100,00 14.11.2013  
24/2013  19.11.2013 Poskytovanie lekárenskej starostlivosti na obdobie 24 mesiacov   8 000,00 25.11.2013 Výzva
25/2013  21.11.2013 Imunoglobulín ľudský norm.:
OCTAGAM sol inf. 1x200 ml  10 g (10 ks)
  4 188,10 26.11.2013  
26/2013  26.11.2013 Numeta 6x500 ml G16% parenterálne vaky   1 690,00 29.11.2013  
27/2013  27.11.2013 Erwinase 5x10 000 U.I. (2 balenia)    6 930,00 02.12.2013 mimoriadny dovoz  schválený MZ SR
28/2013  02.12.2013 Mobilné kreslo pre operatéra    3 250,00 05.12.2013 Výzva
29/2013  04.12.2013 Erwinase 5x 9 200 U.I. (5 balení)  16 000,00 06.12.2013  mimoriadny dovoz schválený Mz SR
30/2013  11.12.2013 Produktová a metodická podpora pre softwarové riešenie nemocničného informačného systému DOCTUS a všetky jeho implementované moduly - na obdobie 12 mesiacov  16 680,00 16.12.2013  Výzva
31/2013  12.12.2013 Implementácia prepojenia NIS DOCTUS k modulu Laboratórium CGM CLINICOM prostredníctvom rozhrania MEDICAL NET   3 960,00 17.12.2013  
32/2013  13.12.2013 Právne služby   8 000,00 18.12.2013 Výzva
33/2013  16.12.2013 Liek - VFEND i.v. plv inf 1x200 mg (10 balení)   1 990,00 16.12.2013 mimoriadna udalosť
34/2013  16.12.2013 Liek - DEPOCYTE 50mg/5 ml (5 balení)   7 960,00 19.12.2013  
35/2013  16.12.2013 Liek - HAEMOCOMPLETTAN P inj. 1x1g (10 balení)   2 355,00 19.12.2013  
36/2013  16.12.2013 Liek - SIMDAX inj. 1x2,5 mg/ml (3 balenia)   2 540,00 19.12.2013  
37/2013  17.12.2013 Liek - OCTAGAM sol inf. 1x200 ml 10 g (10 balení)   4 190,00 19.12.2013  
38/2013  17.12.2013 Liek - VFEND i.v. plv inf. 1x200 mg (40 balení)   7 955,00 19.12.2013  
 1/2014  02.01.2014 Špeciálny materiál - MEDOS PROGRAMMABLE INFANT   2 480,00 07.01.2014  
 2/2014  02.01.2014 Liek - DAUNOXOME inj. 1x50 mg   (9 balení)   2 770,00 09.01.2014  
 3/2014  09.01.2014 Liek - ONCASPAR inj 1x5 ml/3750 IU  (1 balenie)   1 725,00 13.01.2014  
 4/2014  09.01.2014 Liek - MYCAMINE inj 1x100 mg (5 balení)   3 480,00 13.01.2014  
 5/2014  13.01.2014 Liek - CANCIDAS inj. 1x50 mg (4 balenia)  1 585,00 16.01.2014  
 6/2014  20.01.2014 Liek - SIMDAX inj 1x2,5 mg/ml (3 balenia)  2 560,00 23.01.2014  
 7/2014  20.01.2014 Liek - VFEND i.v. plv inf 1x200 mg (30 balení)  5 970,00 23.01.2014  
 8/2014  20.01.2014 Liek - CANCIDAS inj 1x50 mg (5 balení)  1 980,00 23.01.2014  
 9/2014  22.01.2014 Liek - VFEND i.v. plv inf 1x200 mg (20 balení)  3 980,00 27.01.2014  
10/2014  22.01.2014 IN LINE PROGRAM VALVE VONLY VITHSG - programovateľný ventil  1 955,00 23.01.2014 mimoriadna udalosť
11/2014  22.01.2014 Precision microvalve system - neprogramovateľný ventil  1 085,00 27.01.2014  
12/2014  06.02.2014 Liek - VFEND i.v. plv inf 1x200 mg (10 balení)  1 990,00 10.02.2014  
13/2014  06.02.2014 Komplexný poradenský a realizačný servis pri verejnom obstarávaní zákazky "Dodávka elektrickej energie a plynu"  1 700,00 15.02.2014 Výzva
14/2014  06.02.2014 Liek - NUMETA 1x500 ml G 16 % - parenterálne vaky - 30 balení  2 795,00 10.02.2014  
15/2014  10.02.2014 Liek - ONCASPAR inj 1x5 ml/3750 IU - 4 balenia  7 340,00 13.02.2014  
16/2014  10.02.2014 Sonda L11-3 pre cievne vyšetrenia a upgrade vaskulárneho softvéru pre USG prístroj iE33  4 600,00 13.02.2014  
17/2014  13.02.2014 Liek - ONCASPAR inj. 1x5 ml/3750 IU (2 balenia)  3 670,00  17.02.2014  
18/2014  13.02.2014 Liek - VFEND i.v. plv inf. 1x200 mg (10 balení)  1 990,00  17.02.2014  
19/2014  17.02.2014 Liek - VFEND i.v. plv inf. 1x200 mg (30 balení)  5 970,00   20.02.2014  
20/2014  17.02.2014 Pulzný oximeter pre prostredie MRI s optickým senzorom SpO2 dl. 9 m detský s príslušenstvom  2 160,00   20.02.2014 Výzva
21/2014  20.02.2014 Liek - NUMETA 1x500ml G 16 % vaky parenterálne (24 balení)  2 240,00   24.02.2014  
22/2014  27.02.2014 Liek - NUMETA 1x500ml G 16 % vaky parenterálne (36 balení) 3 350,00  03.03.2014