(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia klinickej psychológie

Vytvorené: 17.03.2015, Aktualizované: 13.04.2023, Autor: DFNBB

Pred každým vyšetrením / kontrolou je potrebné zaregistrovať sa na Recepcii (-1. poschodie)

0. poschodie, číslo dverí 023 
Deň Ordinačné hodiny Psychológ
Pondelok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Mgr. Oľga Kubašková
Utorok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Mgr. Oľga Kubašková
Streda 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Mgr. Oľga Kubašková
Štvrtok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Mgr. Oľga Kubašková
Piatok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Mgr. Oľga Kubašková

Objednávanie pacientov:

  • osobne alebo telefonicky od 08:00 do 09:00 h. 
K vyšetreniu je potrebný súhlas rodiča.
 
Vzhľadom na ochranu osobných údajov, ako aj na skutočnosť, že e-mailovou komunikáciou nie je možné nahradiť reálne vyšetrenie pacienta, neslúži e-mailová komunikácia na konzultácie zdravotného stavu pacientov. Pokiaľ došlo k zmene zdravotného stavu vášho dieťaťa, objednajte sa prosím na vyšetrenie / kontrolu. Za pochopenie ďakujeme.

Príprava na vyšetrenie:

V prípade, že pacient bol niekedy psychologicky vyšetrený, je vhodné si na vyšetrenie doniesť dokumentáciu z psychologického vyšetrenia. Vyšetrenie mentálnych schopností realizujeme v dopoludňajších hodinách.

Na ambulancii robíme vyšetrenia zamerané na diagnostiku a terapiu psychických a psychosomatických ochorení u detí a mládeže, špeciálnu psychodiagnostiku a psychoterapiu pedopsychiatrických pacientov, predoperačné vyšetrenia pred zákrokmi v celkovej anestézii (zubné ošetrenia, korekcie ušníc a iné plastické operácie).


Hlavná problematika:

  • diagnostika a psychoterapeutické vedenie detí a ich rodín pri psychosomatických ochoreniach,
  • podporná terapia pre ťažko alebo dlhodobo somaticky chorých pacientov a ich rodiny,
  • psychologické a psychoterapeutické vedenie detí a adolescentov s poruchami príjmu potravy,
  • psychodiagnostika kognitívnych funkcií vrátane vyšetrenia intelektu od 3 – 19 rokov,
  • klinickopsychologické posúdenie vhodnosti predĺženia RD u matky alebo otca,
  • klinickopsychologické posúdenie potreby miery doprovodu blízkej osoby u zdravotne znevýhodneného pacienta.