(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie

Vytvorené: 17.03.2015, Aktualizované: 07.01.2022, Autor: DFNBB

Od 11.10.2021 sú pacienti prichádzajúci na spirometriu povinní preukázať sa negatívnym výsledkom Covid testu (platí iba pre toto konkrétne vyšetrenie)

Prízemie, číslo dverí 075
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok 07:30 - 13:00 13:30 - 14:40 MUDr. Branko Takáč, PhD.
Utorok 07:30 - 13:00 13:30 - 14:40 MUDr. Branko Takáč, PhD.
Streda neordinuje  
Štvrtok 07:30 - 13:00 13:30 - 14:40 MUDr. Branko Takáč, PhD.
Piatok 07:30 - 13:00 13:30 - 14:40 MUDr. Branko Takáč, PhD.

 

Objednávanie pacientov osobne alebo telefonicky po 13:00 hod. počas ambulantných dní.

Šanca pre pacientov s cystickou fibrózou - nový liek (chcem vedieť VIAC)

 
Hlavná problematika:

Naša ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečbu prieduškovej astmy, akútneho aj chronického kašľa, recidivujúcich infekcii dýchacích ciest, zápalov pľúc, cystickej fibrózy, primárnej ciliárnej diskinézy, non-CF bronchiektázii, protrahovaných chronických bronchitíd, bronchopulmonálnej dysplázie, intersticiálnych pľúcnych ochorení, aspiračných pneumónií, post-COVIDových stavov a iných chronických pľúcnych ochorení. Poskytujeme starostlivosť a funkčnú diagnostiku pre pacientov s onkologickým ochorením. Diagnostikujeme špecifický proces (tuberkulóza), kontakty s ochorením. Vyšetrujeme a dispenzarizujeme pacientov na biologickej liečbe z reumatologickej, gastroenterologickej, očnej a dermatologickej indikácie. Zaoberáme sa tiež posudzovaním pľúcnych funkcií pri vrodených vývojových chybách skeletu (skolióza, pectus carinatum, pectus excavatum). Predoperačné vyšetrenia. Vzhľadom na prítomnosť špecializovaného Stredoslovenského centra pre diagnostiku a liečbu nervovosvalových ochorení v detskom veku  v našej nemocnici, medzi našich pacientov patria aj tí, ktorí sa liečia z daných indikácií. Medzi akútne stavy, ktorými sa zaoberáme patrí aj diagnostika prítomnosti cudzích telies v dýchacích cestách. Sme jedno z troch špecializovaných centier pre komplexnú diagnostiku a liečbu cystickej fibrózy. Disponujeme plne vybaveným fibroskopickým centrom pre všetky vekové kategórie a všetky diagnózy. V spolupráci s ostatnými odborníkmi sa staráme o tracheostomovaných pacientov, zabezpečujeme dlhodobú oxygenoterapiu, dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu, neinvazívnu ventiláciu, oxygenačný support.

Spektrum vyšetrení:
 • vstupná podrobná anamnéza
 • fyzikálne vyšetrenie
 • laboratórna diagnostika
 • mikrobiologické vyšetrenie
 • stanovanie saturácie krvi kyslíkom, kyslíkový test
 • stanovanie kapnometrie pomocou nazálneho pCO2
 • FENO
 • ph metria
 • spirometrické vyšetrenie
 • broncho-dilatačný, broncho-motorický a broncho-provokačný test
 • diagnostika špecifických ochorení
 • USG hrudníka
 • rádio-diagnostika pľúc
 • stanovenie chloridov v pote konduktometricky
 • 6 min. walking test
 • diagnostické a terapeutické bronchoskopické vyšetrenie v celkovej anestézii s realizáciou broncho-alevolárnej laváže a endobronchiálnej biopsie
 • extrakcia cudzích telies z dýchacích ciest 
 
 
Centrum CF

Naša pľúcna ambulancia zastrešuje Centrum pre liečbu ochorenia Cystická fibróza so stredoslovenskou pôsobnosťou. Jedná sa o geneticky podmienené závažné ochorenie, podstatou ktorého je dysfunkcia exokrinných žliaz. Dominantne sa prejavuje frekventnými infekciami dýchacích ciest, neprospievaním, vysokým obsahom solí v pote („slané deti“). Viac informácií na www.klubcf.sk. Stáli sme pri zrode celoplošného novorodeneckého skríningu tohto ochorenia na Slovensku.

Novinka: Od mája 2021 vďaka finančnej pomoci z verejnej zbierky OZ Neónka (https://www.smeneonka.sk/) realizujeme stanovanie chloridov v pote najmodernejšou dostupnou metódou pomocou tzv. "chloridových hodiniek" - konduktometricky. Výsledok stanovujeme do 60 minút.

 
Centrum imunoprofylaxie RSV

RSV (respiračný syncyciálny vírus), je nebezpečný pre predčasne narodené, rizikové deti a deti najmladších vekových kategórií. Spôsobuje zápaly priedušiek a priedušničiek (bronchitídy a bronchiolitídy), či zápaly pľúc (pneumónie). Je vysoko nákazlivý a špecifická liečba neexistuje. Ochranou je imunoprofylaxia, ktorá sa v mnohých prípadoch nesprávne zamieňa za očkovanie. Liek Palivizumab je indikovaný na prevenciu závažného ochorenia dolných dýchacích ciest vyžadujúceho hospitalizáciu u detí s vysokým rizikom ochorenia RSV.

 • deti, ktoré sa narodili v 35. týždni gravidity alebo skôr a na začiatku sezóny RSV sú mladšie ako 6 mesiacov
 • deti do 2 rokov, u ktorých bola v posledných 6 mesiacoch potrebná liečba bronchopulmonálnej dysplázie
 • deti do 2 rokov s hemodynamicky signifikantným vrodeným srdcovým ochorením
 • na výnimku deti s CF a SMA do 2 rokov života