(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie

Vytvorené: 17.03.2015, Aktualizované: 28.06.2024, Autor: DFNBB

Pred každým vyšetrením / kontrolou je potrebné zaregistrovať sa na Recepcii

Telefonáty do 14:00 sú presmerované na Recepciu
(prosíme o trpezlivosť pri telefonovaní - nechajte naozaj dlho zvoniť; je pravdepodobné, že ste niekoľkí volajúci v poradí, naša ústredňa vám to však nevie "povedať").
LOKALIZÁCIA:
0. poschodie, číslo dverí 0.75
 
KONTAKT:
pneumo(zavinac)dfnbb.sk
LEKÁR: 
MUDr. Branko Takáč, PhD. (po, ut, št, pi)
MUDr. Ivana Gondová, PhD. (streda)
 
SESTRA:
Henrieta Klačková
  PONDELOK
07:30 - 13:00          13:30 - 14:40
UTOROK 07:30 - 13:00          13:30 - 14:40
STREDA 07:30 - 13:00          13:30 - 14:40
ŠTVRTOK
07:30 - 13:00          13:30 - 14:40
PIATOK 07:30 - 13:00          13:30 - 14:40

Objednávanie pacientov:

 • osobne po 13:00 počas ambulantných dní
 • telefonicky po 14:00
 • ONLINE - iba na kontrolné vyšetrenie

Vzhľadom na ochranu osobných údajov, ako aj na skutočnosť, že e-mailovou komunikáciou nie je možné nahradiť reálne vyšetrenie pacienta, neslúži e-mailová komunikácia na konzultácie zdravotného stavu pacientov. Pokiaľ došlo k zmene zdravotného stavu vášho dieťaťa, objednajte sa prosím na vyšetrenie / kontrolu. Za pochopenie ďakujeme.


Hlavná problematika:

Naša ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečbu prieduškovej astmy, akútneho aj chronického kašľa, recidivujúcich infekcii dýchacích ciest, zápalov pľúc, cystickej fibrózy, primárnej ciliárnej diskinézy, non-CF bronchiektázii, protrahovaných chronických bronchitíd, bronchopulmonálnej dysplázie, intersticiálnych pľúcnych ochorení, aspiračných pneumónií, post-COVIDových stavov a iných chronických pľúcnych ochorení. Poskytujeme starostlivosť a funkčnú diagnostiku pre pacientov s onkologickým ochorením. Diagnostikujeme špecifický proces (tuberkulóza), kontakty s ochorením. Vyšetrujeme a dispenzarizujeme pacientov na biologickej liečbe z reumatologickej, gastroenterologickej, očnej a dermatologickej indikácie. Zaoberáme sa tiež posudzovaním pľúcnych funkcií pri vrodených vývojových chybách skeletu (skolióza, pectus carinatum, pectus excavatum). Predoperačné vyšetrenia. Vzhľadom na prítomnosť špecializovaného Stredoslovenského centra pre diagnostiku a liečbu nervovosvalových ochorení v detskom veku  v našej nemocnici, medzi našich pacientov patria aj tí, ktorí sa liečia z daných indikácií. Medzi akútne stavy, ktorými sa zaoberáme patrí aj diagnostika prítomnosti cudzích telies v dýchacích cestách. Sme jedno z troch špecializovaných centier pre komplexnú diagnostiku a liečbu cystickej fibrózy. Disponujeme plne vybaveným fibroskopickým centrom pre všetky vekové kategórie a všetky diagnózy. V spolupráci s ostatnými odborníkmi sa staráme o tracheostomovaných pacientov, zabezpečujeme dlhodobú oxygenoterapiu, dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu, neinvazívnu ventiláciu, oxygenačný support.


Spektrum vyšetrení:

 • vstupná podrobná anamnéza
 • fyzikálne vyšetrenie
 • laboratórna diagnostika
 • mikrobiologické vyšetrenie
 • stanovanie saturácie krvi kyslíkom, kyslíkový test
 • stanovanie kapnometrie pomocou nazálneho pCO2
 • FENO
 • ph metria
 • spirometrické vyšetrenie
 • broncho-dilatačný, broncho-motorický a broncho-provokačný test
 • diagnostika špecifických ochorení
 • USG hrudníka
 • rádio-diagnostika pľúc
 • stanovenie chloridov v pote konduktometricky
 • 6 min. walking test
 • diagnostické a terapeutické bronchoskopické vyšetrenie v celkovej anestézii s realizáciou broncho-alevolárnej laváže a endobronchiálnej biopsie
 • extrakcia cudzích telies z dýchacích ciest 

Očkovanie proti TBC (tuberkulóza)

Viac informácií TU


Centrum Cistickej fibrózy

Naša pľúcna ambulancia zastrešuje Centrum pre liečbu ochorenia Cystická fibróza so stredoslovenskou pôsobnosťou. Jedná sa o geneticky podmienené závažné ochorenie, podstatou ktorého je dysfunkcia exokrinných žliaz. Dominantne sa prejavuje frekventnými infekciami dýchacích ciest, neprospievaním, vysokým obsahom solí v pote („slané deti“). Viac informácií na www.klubcf.sk. Stáli sme pri zrode celoplošného novorodeneckého skríningu tohto ochorenia na Slovensku.

 

Novinka: Od mája 2021 vďaka finančnej pomoci z verejnej zbierky OZ Neónka (https://www.smeneonka.sk/) realizujeme stanovanie chloridov v pote najmodernejšou dostupnou metódou pomocou tzv. "chloridových hodiniek" - konduktometricky. Výsledok stanovujeme do 60 minút.

 

Slovenská republika je dlhoročným členom Európskej spoločnosti registra pacientov pre cystickú fibrózu /ECFS/. Preto sa zapájame do spoločných činností na podporu našich pacientov. Slovensko priamo hraničí z Ukrajinou v dĺžke 97,8 km. Naša krajina sa aktívne pripája k pomoci všetkým utečencom. Týka sa to aj pacientov s chronickými ochoreniami, ako je Cystická Fibróza. Na Slovensku je liečba geograficky organizovaná v 3 detských a v 3 centrách pre liečbu dospelých pacientov /Bratislava, Banská Bystrica, Košice/. Podľa našich dostupných neoficiálnych údajov momentálne už na našom území liečime 4 pacientov s CF z Ukrajiny. Ukrajinským pacientom s cystickou fibrózou prichádzajúcich na Slovensko sa dostáva adekvátnej pomoci poskytovanej štátom aj pacientskymi organizáciami. Naše kontakty pre prípadnú pomoc sú v priloženom odkaze.

https://www.cfasociacia.sk/kontakt/kontakty-na-cf-centra-na-slovensku/

Šanca pre pacientov s cystickou fibrózou - nový liek (VIAC INFORMÁCIÍ)


Centrum imunoprofylaxie RSV

RSV (respiračný syncyciálny vírus), je nebezpečný pre predčasne narodené, rizikové deti a deti najmladších vekových kategórií. Spôsobuje zápaly priedušiek a priedušničiek (bronchitídy a bronchiolitídy), či zápaly pľúc (pneumónie). Je vysoko nákazlivý a špecifická liečba neexistuje. Ochranou je imunoprofylaxia, ktorá sa v mnohých prípadoch nesprávne zamieňa za očkovanie. Liek Palivizumab je indikovaný na prevenciu závažného ochorenia dolných dýchacích ciest vyžadujúceho hospitalizáciu u detí s vysokým rizikom ochorenia RSV.

 • deti, ktoré sa narodili v 35. týždni gravidity alebo skôr a na začiatku sezóny RSV sú mladšie ako 6 mesiacov
 • deti do 2 rokov, u ktorých bola v posledných 6 mesiacoch potrebná liečba bronchopulmonálnej dysplázie
 • deti do 2 rokov s hemodynamicky signifikantným vrodeným srdcovým ochorením
 • na výnimku deti s CF a SMA do 2 rokov života