(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Ambulancia pediatrickej neurológie 2

Ambulancia pediatrickej neurológie 2

Ambulancia pediatrickej neurológie 2

Vytvorené: 31.08.2023, Aktualizované: 24.05.2024, Autor: Jana Petríková

Pred každým vyšetrením / kontrolou je potrebné zaregistrovať sa na Recepcii

Telefonáty do 14:00 sú presmerované na Recepciu
(prosíme o trpezlivosť pri telefonovaní - nechajte naozaj dlho zvoniť; je pravdepodobné, že ste niekoľkí volajúci v poradí, naša ústredňa vám to však nevie "povedať"). Ak sa neviete dovolať dlhší čas, napíšte nám prosím email.
LOKALIZÁCIA:
1. poschodie, číslo dverí 1.30
 
 
 
KONTAKT:
neuro(zavinac)dfnbb.sk
 
LEKÁR: 
MUDr. Katarína Okáľová, PhD.
MUDr. Katarína Tabačáková
MUDr. Eva Trúsiková
 
SESTRA:
Mgr. Mária Hurná
Dagmar Šmidová
Ingrid Ulčníková
PONDELOK 07:30 - 13:30          14:00 - 15:30
UTOROK 07:30 - 13:30          14:00 - 15:30
STREDA 07:30 - 13:30          14:00 - 15:30
ŠTVRTOK
07:30 - 13:30          14:00 - 15:30
PIATOK
07:30 - 13:30          14:00 - 15:30

 

Objednávanie pacientov:

 • e-mailom = najlepší spôsob na neuro(zavinac)dfnbb.sk
 • osobne alebo telefonicky v čase 14:00 - 15:00
 • ONLINE - iba na kontrolné vyšetrenie

Telefonické hovory:

 • v pracovné dni v čase od 14:00 do 15:00 (mimo tohto času sa dovoláte na Recepciu, kde Vám poskytnú potrebné informácie)
 • konzultácie lekár poskytuje v čase 14:00 - 15:00 

Vzhľadom na ochranu osobných údajov, ako aj na skutočnosť, že e-mailovou komunikáciou nie je možné nahradiť reálne vyšetrenie pacienta, neslúži e-mailová komunikácia na konzultácie zdravotného stavu pacientov. Pokiaľ došlo k zmene zdravotného stavu vášho dieťaťa, objednajte sa prosím na vyšetrenie / kontrolu. Za pochopenie ďakujeme.


Vyšetrujeme len pacientov so správne vypísaným výmenným lístkom (odporučením) od obvodného pediatra, alebo od spádového neurológa s presne formulovaným neurologickým problémom, resp. žiadosťou o odpoveď na otázku: „Čo sa očakáva od neurologického vyšetrenia?“.

Pacientov s trvalým pobytom mimo Banskobystrického kraja vyšetrujeme len po odporučení lekárom - špecialistom, alebo po predchádzajúcom dohovore s lekárom našej ambulancie.


Príprava na vyšetrenie:

 • na prvovyšetrenie je potrebný odporúčací list s definovaním zdravotných ťažkostí,
 • na prvovyšetrenie si prineste celú zdravotnú dokumentáciu, alebo výpis z dokumentácie,
 • deti nemusia byť nalačno,
 • pred EEG vyšetrením je potrebné umyť si vlasy a neošetrovať ich žiadnymi kozmetickými prípravkami,
 • vyšetrenia nie sú bolestivé,
 • pacientov objednávame na vopred určenú hodinu, na vyšetrenie sa dostavte s krátkym predstihom,
 • akútne stavy majú prednosť,
 • v prípade, že sa nedostavíte na objednané vyšetrenie, oznámte nám to vopred.

Hlavná problematika:

Neurologická ambulancia zabezpečuje starostlivosť o deti s neurologickými ochoreniami, t.j. jedná sa o ochorenia mozgu a miechy, ochorenia periférnych nervov, nervovosvalové ochorenia, a do určitej miery aj ochorenia kostry a kĺbov, vo vekovej kategórii od 0 do dovŕšeného 19. roku.

Ročne vyšetríme cca 3000 pacientov. Najčastejším dôvodom pre neurologické vyšetrenie sú rôzne záchvatové stavy, mimovôľové pohyby, odchýlky od normálneho psychomotorického vývinu, úrazy hlavy, bolesti hlavy a chrbta.

Samotné vyšetrenie dieťaťa sa začína rozhovorom a objektívnym lekárskym zhodnotením stavu, pri ktorom vyšetrujeme všetky zmysly, hodnotíme funkciu a stav svalstva, motoriku jemnú aj hrubú, všetky druhy citlivosti, hodnotíme mozočkové funkcie, extrapyramídové funkcie, všetky hlavové nervy a periférne nervy, hodnotíme správne postavenie končatín, hybnosť v kĺboch a postavenie chrbtice, je nutné zhodnotiť aj stav rozumových funkcií – aspoň orientačne, podrobnejšie robí psychológ, vývin reči a ostatných známok úrovne dosiahnutého psychomotorického vývinu. Z počtu vyšetrovaných funkcií je jednoznačné, že neurologické vyšetrenie, ak má byť urobené dobre, trvá dosť dlhý čas, nehovoriac o tom, že deti často, najmä ak sú choré a v neznámom prostredí, nemajú „chuť“ sa nechať podrobne vyšetrovať, určitý čas trvá aj získanie spolupráce dieťaťa.


Spektrum vyšetrení:

Po klinickom vyšetrení dieťaťa sa v prípade potreby pristupuje k ďalším špecifickým neurologickým vyšetreniam: elektroencefalografia (EEG, alebo video EEG), ultrasonografia (USG) mozgu dojčiat cez veľkú fontanelu. Ďalšie špeciálne neurologické vyšetrovacie metodiky ako sú elektromyografia (EMG), alebo vyšetrenie ciev krku a vyšetrenie evokovanými potenciálmi realizujeme v spolupráci s inými pracoviskami. V prípade, že je potrebné vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MR) alebo počítačovou tomografiou (CT), sa toto robí na príslušných špecializovaných pracoviskách. U detí s DMO aplikujeme botulotoxín do spastických svalov pod sonografickou kontrolou.