(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Ambulancia pediatrickej kardiológie

Ambulancia pediatrickej kardiológie

Ambulancia pediatrickej kardiológie

Vytvorené: 17.03.2015, Aktualizované: 13.04.2023, Autor: DFNBB

Pred každým vyšetrením / kontrolou je potrebné zaregistrovať sa na Recepcii (-1. poschodie)

 1. poschodie, číslo dverí 105 
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok neordinuje  
Utorok neordinuje  
Streda
07:30 - 13:00
13:30 - 15:30
MUDr. Juraj Oravec
Štvrtok 07:30 - 13:00 13:30 - 15:30 MUDr. Juraj Oravec
Piatok 07:30 - 13:00 13:30 - 15:30 MUDr. Juraj Oravec

Objednávanie pacientov:

 • ONLINE - iba na kontrolné vyšetrenie
 • telefonicky alebo osobne počas ambulantných hodín.

Vzhľadom na ochranu osobných údajov, ako aj na skutočnosť, že e-mailovou komunikáciou nie je možné nahradiť reálne vyšetrenie pacienta, neslúži e-mailová komunikácia na konzultácie zdravotného stavu pacientov. Pokiaľ došlo k zmene zdravotného stavu vášho dieťaťa, objednajte sa prosím na vyšetrenie / kontrolu. Za pochopenie ďakujeme.


Príprava na vyšetrenie:

Pri plánovaných odberoch, odoberaní výterov z krku a nosa je potrebné prísť do ambulancie nalačno, prípadne piť nesladené tekutiny.


Odborné zameranie ambulancie:

 • diagnostika a liečba vrodených a získaných ochorení srdca vrátane porúch srdcového rytmu v detskom veku,

 • preventívna kardiológia detského veku,

 • prenatálna diagnostika a manažment ochorení srdca plodu,

 • poskytovanie konzultačného a diagnostického servisu pre spádovú oblasť banskobystrického samosprávneho kraja.


Spektrum vyšetrení

 • echokardiografia,
 • prenatálna echokardiografia,
 • elektrokardiografia,
 • medikamentózne testy,
 • 24 hodinový monitor EKG v detskom veku,
 • ergometrické vyšetrenie,
 • HUT test,
 • 24 hodinový ambulantný monitor TK,
 • preventívna kardiológia - sledovanie a liečba pacientov s prítomnosťou kardiovaskulárneho rizika (zvýšený tlak krvi, vysoký cholesterol, obezita...).