(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Pediatrická ambulancia v nemocnici

Pediatrická ambulancia v nemocnici

Pediatrická ambulancia v nemocnici

Vytvorené: 17.03.2015, Aktualizované: 23.01.2023, Autor: DFNBB
0. poschodie, číslo dverí 015 
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok 07:30 - 12:30 13:00 - 15:30 MUDr. Dagmar Kadlečková
Utorok 07:30 - 12:30 13:00 - 15:30 MUDr. Dagmar Kadlečková
Streda 07:30 - 12:30 13:00 - 15:30 MUDr. Dagmar Kadlečková
Štvrtok 07:30 - 12:30 13:00 - 15:30 MUDr. Dagmar Kadlečková
Piatok 07:30 - 12:30 13:00 - 15:30 MUDr. Dagmar Kadlečková

 

Objednávanie pacientov:

 • plánované vyšetrenia a hospitalizácie po telefonickom dohovore do 15:00 h.

Preklady pacientov z oddelení iných nemocníc po telefonickom dohovore s:

 • prednostom II. DK SZU (alebo zástupcom prednostu II. DK SZU)
 • alebo špecialistom II. DK SZU
 • alebo s lekárom pediatrickej ambulancie II. DK SZU

PLÁNOVANÉ PRÍJMY - U POISTENCOV VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE (25-00) A ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE DÔVERA (24-00) MUSÍ BYŤ HOSPITALIZÁCIA NAPLÁNOVANÁ CESTOU PEDIATRICKEJ AMBULANCIE V NEMOCNICI A SCHVÁLENÁ ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU PACIENTA. 

Príchod pacientov na plánovanú hospitalizáciu v čase 07:45 - 11:00 h., prípadne (po dohovore s personálom ambulancie) neskôr.

Na vyšetrenie alebo hospitalizáciu je vhodné priniesť zdravotný záznam dieťaťa, príp. výpis zo zdravotného záznamu dieťaťa zhotovený obvodným lekárom + výmenný lístok vypísaný obvodným lekárom.
V prípade plánovaných operačného zákrokov a vyšetrení v celkovej anestézii priniesť vypísaný a obvodným lekárom potvrdený Dotazník pred operačným zákrokom s výsledkami vyšetrení (ak sú odbery žiadané) + posledný nález od objednávajúceho lekára, a v prípade sledovania dieťaťa v špecializovaných ambulanciách aj posledné ambulantné nálezy z týchto ambulancií.

ZÁROVEŇ PROSÍME RODIČOV, AKO ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DIEŤAŤA, ABY SI PRINIESLI AJ OBČIANSKY PREUKAZ, PRÍP. PREUKAZ POISTENCA (hlavne pokiaľ sa jedná o príjem pacienta).

AKTUÁLNE – pred plánovanou hospitalizáciou a plánovanými vyšetreniami v celkovej anestézii (event. plánovaným operačným zákrokom v celkovej anestézii) je potrebné priniesť výsledok PCR testu na COVID-19. VÝSLEDOK NESMIE BYŤ STARŠÍ ako 72 hod. OD REALIZÁCIE TESTU. Test je možné absolvovať v mieste bydliska a prísť na hospitalizáciu s výsledkom, alebo oň môžete požiadať lekára, ktorý vám hospitalizáciu (výkon v celkovej anestézii indikoval) a dieťa bude otestované v DFNsP BB.  

Aktuálne informácie sú zverejňované na našej web stránke v sekcii KORONAVÍRUS - AKTUÁLNE OPATRENIA PRE PACIETOV


Spektrum vyšetrení:

 • príjmy pacientov na plánovanú hospitalizáciu,
 • príjmy pacientov preložených z oddelení iných nemocníc,
 • predoperačné vyšetrenia a prípadné predoperačné odbery krvi u akútnych konzílií, prípadne u konzílií v prípade krátkych objednávacích termínov na operačný zákrok alebo vyšetrenie v celkovej anestézii (inak u obvodných lekárov),
 • prípadne odbery krvi v rámci vyšetrenia
 • prípadné kontrolné vyšetrenia a kontrolné odbery krvi po prepustení z hospitalizácie v prípade odporučenia kontroly u nás pri prepustení z hospitalizácie
 • prípadné objednanie a vypísanie žiadaniek a dosledovanie výsledku v prípade realizácie PCR – SARS-CoV-2 cestou pediatrickej ambulancie DFNsP BB pred plánovanou hospitalizáciou alebo vyšetrením v CA
 • objednávanie pacientov na MR vyšetrenie v CA
 • za spolupráce plastického chirurga, anestéziológa a ambulancie plastickej chirurgie konzultácie a objednávanie akútneho termínu operácie pery u novorodencov s rázštepom pery a podnebia do 7-14 dní