(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Pediatrická ambulancia v nemocnici

Pediatrická ambulancia v nemocnici

Pediatrická ambulancia v nemocnici

Vytvorené: 17.03.2015, Aktualizované: 05.04.2024, Autor: DFNBB

Pred každým vyšetrením / kontrolou je potrebné zaregistrovať sa na Recepcii

Telefonáty do 14:00 sú presmerované na Recepciu
(prosíme o trpezlivosť pri telefonovaní - nechajte naozaj dlho zvoniť; je pravdepodobné, že ste niekoľkí volajúci v poradí, naša ústredňa vám to však nevie "povedať").
LOKALIZÁCIA:
0. poschodie, číslo dverí 0.15
 
LEKÁR:
MUDr. Dagmar Kadlečková
 
 
SESTRA:
službukonajúca sestra
PONDELOK 07:30 - 12:30          13:00 - 15:30
UTOROK 07:30 - 12:30          13:00 - 15:30
STREDA 07:30 - 12:30          13:00 - 15:30
ŠTVRTOK
07:30 - 12:30          13:00 - 15:30
PIATOK 07:30 - 12:30          13:00 - 15:30

 

Objednávanie pacientov:

 • plánované vyšetrenia a hospitalizácie po telefonickom dohovore do 15:00 

Preklady pacientov z oddelení iných nemocníc po telefonickom dohovore s:

 • prednostom II. DK SZU (alebo zástupcom prednostu II. DK SZU)
 • alebo špecialistom II. DK SZU
 • alebo s lekárom pediatrickej ambulancie II. DK SZU

PLÁNOVANÉ PRÍJMY - U POISTENCOV VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE (25-00) A ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE DÔVERA (24-00) MUSÍ BYŤ HOSPITALIZÁCIA NAPLÁNOVANÁ CESTOU PEDIATRICKEJ AMBULANCIE V NEMOCNICI A SCHVÁLENÁ ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU PACIENTA. 

Príchod pacientov na plánovanú hospitalizáciu v čase 07:45 - 11:00, prípadne (po dohovore s personálom ambulancie) neskôr.

Na vyšetrenie alebo hospitalizáciu je vhodné priniesť zdravotný záznam dieťaťa, príp. výpis zo zdravotného záznamu dieťaťa zhotovený obvodným lekárom + výmenný lístok vypísaný obvodným lekárom.
V prípade plánovaných operačného zákrokov a vyšetrení v celkovej anestézii priniesť vypísaný a obvodným lekárom potvrdený Dotazník pred operačným zákrokom s výsledkami vyšetrení (ak sú odbery žiadané) + posledný nález od objednávajúceho lekára, a v prípade sledovania dieťaťa v špecializovaných ambulanciách aj posledné ambulantné nálezy z týchto ambulancií.

ZÁROVEŇ PROSÍME RODIČOV, AKO ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DIEŤAŤA, ABY SI PRINIESLI AJ OBČIANSKY PREUKAZ, PRÍP. PREUKAZ POISTENCA (hlavne pokiaľ sa jedná o príjem pacienta).


Spektrum vyšetrení:

 • príjmy pacientov na plánovanú hospitalizáciu,
 • príjmy pacientov preložených z oddelení iných nemocníc,
 • predoperačné vyšetrenia a prípadné predoperačné odbery krvi u akútnych konzílií, prípadne u konzílií v prípade krátkych objednávacích termínov na operačný zákrok alebo vyšetrenie v celkovej anestézii (inak u obvodných lekárov),
 • prípadne odbery krvi v rámci vyšetrenia
 • prípadné kontrolné vyšetrenia a kontrolné odbery krvi po prepustení z hospitalizácie v prípade odporučenia kontroly u nás pri prepustení z hospitalizácie
 • prípadné objednanie a vypísanie žiadaniek a dosledovanie výsledku v prípade realizácie PCR – SARS-CoV-2 cestou pediatrickej ambulancie DFNsP BB pred plánovanou hospitalizáciou alebo vyšetrením v CA
 • objednávanie pacientov na MR vyšetrenie v CA
 • za spolupráce plastického chirurga, anestéziológa a ambulancie plastickej chirurgie konzultácie a objednávanie akútneho termínu operácie pery u novorodencov s rázštepom pery a podnebia do 7-14 dní