(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

RTG, pracovisko SVaLZ - rádiológia 1

RTG, pracovisko SVaLZ - rádiológia 1

RTG, pracovisko SVaLZ - rádiológia 1

Vytvorené: 22.07.2015, Aktualizované: 02.05.2022, Autor: DFNBB
Prízemie, číslo dverí 038 
Deň Ordinačné hodiny Technik
Pondelok 00:00 - 24:00 službukonajúci RTG technik
Utorok 00:00 - 24:00 službukonajúci RTG technik
Streda 00:00 - 24:00 službukonajúci RTG technik
Štvrtok 00:00 - 24:00 službukonajúci RTG technik
Piatok 00:00 - 24:00 službukonajúci RTG technik
Sobota 00:00 - 24:00 službukonajúci RTG technik
Nedeľa 00:00 - 24:00 službukonajúci RTG technik