(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 1

Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 1

Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 1

Vytvorené: 17.03.2015, Aktualizované: 19.04.2024, Autor: DFNBB

Pred každým vyšetrením / kontrolou je potrebné zaregistrovať sa na Recepcii

Telefonáty do 14:00 sú presmerované na Recepciu. V prípade urgentných stavov a prekladov prosím volajte 048-3265 356 alebo 048-3265 358 (lôžkové oddelenie KPOH). 

(prosíme o trpezlivosť pri telefonovaní - nechajte naozaj dlho zvoniť; je pravdepodobné, že ste niekoľkí volajúci v poradí, naša ústredňa vám to však nevie "povedať")

LOKALIZÁCIA:
0. poschodie, číslo dverí 0.54 (pri RTG)
 
 
KONTAKT:
hemato(zavinac)dfnbb.sk
LEKÁR: 
MUDr. Helena Fillová (po, ut, pi)
MUDr. Peter Mesár (streda)
MUDr. Michaela Murgašová (štvrtok)
 
SESTRA:
Bc. Iveta Kluková
PONDELOK 07:30 - 13:00          13:30 - 14:40
UTOROK 07:30 - 13:00          13:30 - 14:40
STREDA 07:30 - 13:00          13:30 - 14:40
ŠTVRTOK
07:30 - 13:00          13:30 - 14:40
PIATOK 07:30 - 13:00          13:30 - 14:40

 

Objednávanie pacientov osobne / telefonicky od 13:00 do 14:40


Vzhľadom na ochranu osobných údajov, ako aj na skutočnosť, že e-mailovou komunikáciou nie je možné nahradiť reálne vyšetrenie pacienta, neslúži e-mailová komunikácia na konzultácie zdravotného stavu pacientov. Pokiaľ došlo k zmene zdravotného stavu vášho dieťaťa, objednajte sa prosím na vyšetrenie / kontrolu. Za pochopenie ďakujeme.


Prvovyšetrenie:

Ideálne v čase od 08:00 do 09:00 (dieťa vyšetrí najprv lekár, ktorý ordinuje odbery)

Príprava na vyšetrenie:

Na odbery prichádza pacient nalačno, môže vypiť len malé množstvo nesladených tekutín.
Pacienti, ktorí majú v rámci vyšetrenia plánované sonografické vyšetrenie brucha, nesmú piť ani tekutiny.
Pred plánovaným zákrokom v celkovej anestézii prichádza pacient nalačno, nesmie piť ani tekutiny.
Priniesť si preukaz poistenca, výpis zo zdravotnej dokumentácie, prípadne zdravotný záznam, odporučenie na vyšetrenie.


Hlavná problematika

Špecializované služby poskytujeme pacientom s hematologickými ochoreniami (zhubnými aj nezhubnými) vo veku od 0 do 19 rokov z celého stredoslovenského regiónu, v prípade záujmu aj z iných regiónov Slovenska.
Špecifikom hematologickej ambulancie v DFNsP oproti ostatným detským hematologickým ambulanciám v regióne je, že je súčasťou centralizovanej starostlivosti:
1. Detské onkocentrum pre stredoslovenský región
2. Spolu s Hematologickým oddelením a Hematologickou ambulanciu FNsP F. D. Roosevelta je súčasťou Regionálneho centra hemostázy a trombózy s pôsobnosťou pre Banskobystrický kraj a primárnu starostlivosť pre pacientov s krvácavými stavmi poskytuje pre okresy Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom a Veľký Krtíš.
Činnosť ambulancie je v úzkej náväznosti na lôžkovú čas KPOH a DK DFNsP, ako aj laboratórne zložky FNsP F. D. Roosevelta.
Poskytuje konziliárnu činnosť pre všetky ambulancie a oddelenia DFNsP Banská Bystrica, oddelenia FNsP F. D. Roosevelta, ktoré hospitalizujú detských pacientov (hlavne Novorodenecké a Infekčné oddelenie......) a oddelenia iných nemocníc v regióne.
Konziliárnu činnosť poskytuje aj po telefóne.


Spektrum vyšetrení:

diagnostika, liečba a dispenzarizácia všetkých detských hematologických ochorení – zhubných aj nezhubných

Zhubné ochorenia: leukémie, lymfómy, histiocytové syndrómy, myelodysplastický syndróm
Nezhubné ochorenia: anémie, poruchy leukocytov, trombocytov, vrodené a získané poruchy hemostázy a hemokoagulácie, diferenciálna diagnostika lymfadenopatií, diferenciálna diagnostika ochorení s hematologickou symptomatológiou....


Ambulantné diagnostické výkony:

  • odber krvi pre široké spektrum diagnostických vyšetrení
  • punkcia a trepanobiopsia kostnej drene
  • možnosť vykonávania bolestivých diagnostických výkonov v krátkodobej celkovej anestézii

Ambulantné terapeutické výkony:

  • aplikácia cytostatík: i.v., i.m., s.c., infúzne podanie
  • podávanie koncentrátov koagulačných faktorov
  • transfúzie krvných derivátov, intravenóznych imunoglobulínov
  • preplachy centrálnych venóznych katétrov

Príjem pacientov na hospitalizáciu