(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 1

Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 1

Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 1

Vytvorené: 17.03.2015, Aktualizované: 22.05.2023, Autor: DFNBB

Pred každým vyšetrením / kontrolou je potrebné zaregistrovať sa na Recepcii (-1. poschodie)

Telefonáty do 11:00 sú presmerované na Recepciu. V prípade urgentných stavov a prekladov prosím volajte 048-472 65 30 alebo 048-472 65 61 (lôžkové oddelenie KPOH). 

0. poschodie, číslo dverí 0.54 (pri RTG) 
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok 07:30 - 13:00 13:30 - 14:40 MUDr. Helena Fillová
Utorok
07:30 - 13:00
13:30 - 14:40
MUDr. Helena Fillová
Streda 07:30 - 13:00 13:30 - 14:40 MUDr. Peter Mesár
Štvrtok 07:30 - 13:00 13:30 - 14:40 MUDr. Michaela Murgašová
Piatok 07:30 - 13:00 13:30 - 14:40 MUDr. Helena Fillová

Objednávanie pacientov osobne alebo telefonicky v čase od 13:00 do 14:30 hod. 

Dôrazne vás žiadame, aby ste telefonáty kvôli objednaniu / preobjednaniu termínu uskutočňovali až po 13:00 h. 


Vzhľadom na ochranu osobných údajov, ako aj na skutočnosť, že e-mailovou komunikáciou nie je možné nahradiť reálne vyšetrenie pacienta, neslúži e-mailová komunikácia na konzultácie zdravotného stavu pacientov. Pokiaľ došlo k zmene zdravotného stavu vášho dieťaťa, objednajte sa prosím na vyšetrenie / kontrolu. Za pochopenie ďakujeme.


Prvovyšetrenie:

Ideálne v čase od 08:00 do 09:00 hod. (dieťa vyšetrí najprv lekár, ktorý ordinuje odbery)

Príprava na vyšetrenie:

Na odbery prichádza pacient nalačno, môže vypiť len malé množstvo nesladených tekutín.
Pacienti, ktorí majú v rámci vyšetrenia plánované sonografické vyšetrenie brucha, nesmú piť ani tekutiny.
Pred plánovaným zákrokom v celkovej anestézii prichádza pacient nalačno, nesmie piť ani tekutiny.
Priniesť si preukaz poistenca, výpis zo zdravotnej dokumentácie, prípadne zdravotný záznam, doporučenie na vyšetrenie.


Hlavná problematika

Špecializované služby poskytujeme pacientom s hematologickými ochoreniami (zhubnými aj nezhubnými) vo veku od 0 do 19 rokov z celého stredoslovenského regiónu, v prípade záujmu aj z iných regiónov Slovenska.
Špecifikom hematologickej ambulancie v DFNsP oproti ostatným detským hematologickým ambulanciám v regióne je, že je súčasťou centralizovanej starostlivosti:
1. Detské onkocentrum pre stredoslovenský región
2. Spolu s Hematologickým oddelením a Hematologickou ambulanciu FNsP F. D. Roosevelta je súčasťou Regionálneho centra hemostázy a trombózy s pôsobnosťou pre Banskobystrický kraj a primárnu starostlivosť pre pacientov s krvácavými stavmi poskytuje pre okresy Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom a Veľký Krtíš.
Činnosť ambulancie je v úzkej náväznosti na lôžkovú čas KPOH a DK DFNsP, ako aj laboratórne zložky FNsP F. D. Roosevelta.
Poskytuje konziliárnu činnosť pre všetky ambulancie a oddelenia DFNsP Banská Bystrica, oddelenia FNsP F. D. Roosevelta, ktoré hospitalizujú detských pacientov (hlavne Novorodenecké a Infekčné oddelenie......) a oddelenia iných nemocníc v regióne.
Konziliárnu činnosť poskytuje aj po telefóne.


Spektrum vyšetrení:

diagnostika, liečba a dispenzarizácia všetkých detských hematologických ochorení – zhubných aj nezhubných

Zhubné ochorenia: leukémie, lymfómy, histiocytové syndrómy, myelodysplastický syndróm
Nezhubné ochorenia: anémie, poruchy leukocytov, trombocytov, vrodené a získané poruchy hemostázy a hemokoagulácie, diferenciálna diagnostika lymfadenopatií, diferenciálna diagnostika ochorení s hematologickou symptomatológiou....


Ambulantné diagnostické výkony:

  • odber krvi pre široké spektrum diagnostických vyšetrení
  • punkcia a trepanobiopsia kostnej drene
  • možnosť vykonávania bolestivých diagnostických výkonov v krátkodobej celkovej anestézii

Ambulantné terapeutické výkony:

  • aplikácia cytostatík: i.v., i.m., s.c., infúzne podanie
  • podávanie koncentrátov koagulačných faktorov
  • transfúzie krvných derivátov, intravenóznych imunoglobulínov
  • preplachy centrálnych venóznych katétrov

Príjem pacientov na hospitalizáciu