(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Ambulancia pediatrickej chirurgie

Ambulancia pediatrickej chirurgie

Ambulancia pediatrickej chirurgie

Vytvorené: 17.03.2015, Aktualizované: 17.01.2024, Autor: DFNBB

Pred každým vyšetrením / kontrolou je potrebné zaregistrovať sa na Recepcii

Na kontrolné vyšetrenie je potrebné priniesť RTG snímok!

(prosíme o trpezlivosť pri telefonovaní - nechajte naozaj dlho zvoniť; je pravdepodobné, že ste niekoľkí volajúci v poradí, naša ústredňa vám to však nevie "povedať")

LOKALIZÁCIA:
0. poschodie, číslo dverí 0.17
 
 
 
KONTAKT:
chirurgia(zavinac)dfnbb.sk
 
LEKÁR: 
MUDr. Roman Koreň, PhD. (piatok)
MUDr. Zuzana Kováčiková (štvrtok)
MUDr. Martin Michalisko (utorok)
MUDr. Ján Novotný (streda, štvrtok)
MUDr. Andrej Sádovský (pondelok)
MUDr. Anton Vik (streda)
 
SESTRA:
Miroslava Hudecová
PONDELOK 07:00 - 12:00          12:30 - 15:00
UTOROK 07:00 - 12:00          12:30 - 15:00
STREDA 07:00 - 12:00          12:30 - 15:00
ŠTVRTOK
07:00 - 12:00          12:30 - 15:00
PIATOK 07:00 - 12:00          12:30 - 15:00

 

Prosíme rodičov, aby deti nemali počas vyšetrenia v ústach jedlo, ani žuvačku!


Vzhľadom na ochranu osobných údajov, ako aj na skutočnosť, že e-mailovou komunikáciou nie je možné nahradiť reálne vyšetrenie pacienta, neslúži e-mailová komunikácia na konzultácie zdravotného stavu pacientov. Pokiaľ došlo k zmene zdravotného stavu vášho dieťaťa, objednajte sa prosím na vyšetrenie / kontrolu. Za pochopenie ďakujeme.


Objednávanie pacientov:

 • ONLINE
 • telefonicky v čase ordinačných hodín 

Hlavná problematika:

Diagnostika a liečba chirurgických ochorení. Kontroly pacientov po operácii, vyberanie stehov našich operovaných pacientov, objednávanie k operácii. Konzultácie a konziliárne vyšetrenia. Prvotné diagnostikovanie a riešenie úrazov končatín, hlavy, hrudníka i brucha – ďalej sledované podľa stavu na chirurgickom oddelení alebo oddelení JIS.


Spektrum vyšetrení:

Hlavné vyšetrenie:

 • chirurgické všeobecné vyšetrenie zahrňujúce aj vyšetrenie telesných dutín, ak je to nutné.

Príklady:

 • Vyšetrenie pruhu, semenníkov, predkožky (ak nie je k dispozícii urológ)
 • Vyšetrenie pri poranení hlavy, krku, trupu, či končatín (spolu s inými špecialistami)
 • Vyšetrenie deformít hrudníka
 • Vyšetrenie anomálii v okolí konečníka
 • Vyšetrenie u pacientov s gastrostomiami, či črevným vývodom (spolu s gastroenterológom)
 • Vyšetrenie pri prehltnutí cudzích telies (spolu s gastroenterológom)
 • Vyšetrenie kožných anomálii (po odoslaní dermatológom)
 • Mnohé iné vyšetrenia podľa ťažkostí

Pomocné vyšetrovacie metódy:

 • RTG, USG, CT/ MR – podľa stavu pacienta, častejšie hospitalizovaným, CT/MR niekedy v narkóze
 • konziliárne vyšetrenia – gynekológia, urológia, neurochirurgia, plastika, neurológia, všeobecná pediatria, ďalšie chirurgické i pediatrické odbory, či fyzioterapia.
 • v spolupráci s inými klinikami i ďalšie diagnosticko-liečebné postupy.

Ambulantné chirurgické výkony:

 • Vyberanie stehov alebo akútna sutura - šitie čerstvých rán (do 6-8 hodín)
 • Preväzy infikovaných rán alebo dekubitov - preležanín
 • Incízie, exkochleácia a drenáž infikovaných ložisiek – uvoľnenie hnisu
 • Preväzy popálenín alebo omrzlín
 • Ošetrenie zlomeniny končatín, sadrovanie alebo iné techniky fixácii po úraze
 • Punkcia kolena, alebo iného kĺbu po úraze
 • Repozícia jabĺčka, ramena alebo iného kĺbu
 • Ošetrenie granulomu pupku
 • Ošetrenie alebo resekcie nechtov (sú vykonávané v lokálnej alebo celkovej anestézii v zákrokovej miestnosti)
 • Individuálne i ďalšie výkony

Poznámky:

 • Zmena ambulujúceho lekára podľa služieb lekárov alebo operácií vyhradená.
 • Pred vyšetrením nejedzte a nepite, pre prípad možnej operácie a anestézie – hlavne pri bolestiach brucha, pri možnej zlomenine alebo pri ťažkých zápalových zmenách na koži.
 • Nutný je sprievod dospelou osobou, najlepšie rodičom, pre nutnosť podpisu informovaného súhlasu s operáciou alebo podpis ambulantného nálezu pre poisťovňu.
 • Aj u nás má lekár so sestričkou právo na obed 1 hodiny.

 

Milí rodičia, prajeme Vášmu dieťatku skoré uzdravenie a tešíme sa na Vašu návštevu.