(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Obvodná ambulancia - všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Obvodná ambulancia - všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Obvodná ambulancia - všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Vytvorené: 19.10.2021, Aktualizované: 20.03.2024, Autor: DFNBB

Pred každým vyšetrením / kontrolou je potrebné zaregistrovať sa na Recepcii

Telefonáty do 14:00 sú presmerované na Recepciu
(prosíme o trpezlivosť pri telefonovaní - nechajte naozaj dlho zvoniť; je pravdepodobné, že ste niekoľkí volajúci v poradí, naša ústredňa vám to však nevie "povedať").
LOKALIZÁCIA:
0. poschodie, číslo dverí 0.75
 
KONTAKT:
vaspediater(zavinac)dfnbb.sk
LEKÁR: 
MUDr. Miroslava Barlogová
 
 
PRAKTICKÁ SESTRA - ASISTENT:
Elena Trajteľová
 
PONDELOK 07:00 - 12:00          12:30 - 15:00
UTOROK 07:00 - 12:00          12:30 - 15:00
STREDA 07:00 - 12:00          12:30 - 15:00
ŠTVRTOK
07:00 - 12:00          12:30 - 15:00
PIATOK
07:00 - 12:00          12:30 - 15:00
návštevy pacientov

 

V prípade záujmu o poskytovanie zdravotnej starostlivosti Vášmu dieťaťu vo Všeobecnej ambulancii pre deti a dorast Detskej nemocnice je potrebné ukončiť dohodu o poskytovaní ZS s Vašim predchádzajúcim všeobecným lekárom pre deti a dorast (obvodným pediatrom) a uzavrieť novú dohodu o poskytovaní ZS v našej ambulancii. K tomu je potrebné vyplniť 2 dokumenty, aby boli splnené všetky zákonné požiadavky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti:

  1. Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  2. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dokument 1 – Odstúpenie od dohody o poskytovaní ZS – je potrebné vytlačiť, vyplniť a podpísať zákonným zástupcom pacienta (v prípade, že je pacient plnoletý, podpíše sa sám). Takto vyplnený a podpísaný dokument je potrebné doručiť do našej ambulancie (alebo priamo predchádzajúcemu lekárovi). Ak ho doručíte k nám, my dokument spoločne so žiadosťou o odovzdanie zdravotnej dokumentácie pacienta odošleme Vášmu predchádzajúcemu všeobecnému lekárovi pre deti a dorast.

Dokument 2 – Dohoda o poskytovaní ZS – je zmluva, ktorú uzatvoríte s našou ambulanciou. Dokument môžete rovnako vytlačiť, vyplniť a podpísať a spoločne s predchádzajúcim priniesť na našu ambulanciu. Ak tak neurobíte, Dohodu vyplníme spoločne vo Vašej prítomnosti a Vy ju priamo na mieste podpíšete. Prosíme Vás, aby ste mali so sebou preukaz poistenca dieťaťa (kartičku zo zdravotnej poisťovne).

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom, prípadne telefonicky na čísle 0948 853 551 v pondelok až štvrtok v čase od 13:00 - 14:00