(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Ambulancia klinickej psychológie 2

Ambulancia klinickej psychológie 2

Ambulancia klinickej psychológie 2

Vytvorené: 18.02.2022, Aktualizované: 03.05.2022, Autor: DFNBB
Prízemie, číslo dverí 024 
Deň Ordinačné hodiny Psychológ
Pondelok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30 Mgr. Adriana Homolová
Utorok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Mgr. Veronika Stankovič
Mgr. Adriana Homolová
Streda 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30 Mgr. Adriana Homolová
Štvrtok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30 Mgr. Adriana Homolová
Piatok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Mgr. Veronika Stankovič
Mgr. Adriana Homolová

 

Termín vyšetrenia / kontroly si dohodnite e-mailom:

adriana.homolova (zavinac) dfnbb.sk
veronika.stankovic (zavinac) dfnbb.sk 

 

Objednávanie pacientov:

  • osobne alebo telefonicky od 08:00 do 09:00 hod. 

 

K vyšetreniu je potrebný súhlas rodiča.

 

Príprava na vyšetrenie:

V prípade, že pacient bol niekedy psychologicky vyšetrený, je vhodné si na vyšetrenie doniesť dokumentáciu z psychologického vyšetrenia. Vyšetrenie mentálnych schopností realizujeme v dopoludňajších hodinách.

Na ambulancii robíme vyšetrenia zamerané na diagnostiku a terapiu psychických a psychosomatických ochorení u detí a mládeže, špeciálnu psychodiagnostiku a psychoterapiu pedopsychiatrických pacientov, predoperačné vyšetrenia pred zákrokmi v celkovej anestézii (zubné ošetrenia, korekcie ušníc a iné plastické operácie).

 

Hlavná problematika:

  • diagnostika a psychoterapeutické vedenie detí a ich rodín pri psychosomatických ochoreniach,

  • podporná terapia pre ťažko alebo dlhodobo somaticky chorých pacientov a ich rodiny,

  • psychologické a psychoterapeutické vedenie detí a adolescentov s poruchami príjmu potravy,

  • psychodiagnostika kognitívnych funkcií vrátane vyšetrenia intelektu od 3 – 19 rokov,

  • klinickopsychologické posúdenie vhodnosti predĺženia RD u matky alebo otca,

  • klinickopsychologické posúdenie potreby miery doprovodu blízkej osoby u zdravotne znevýhodneného pacienta.