(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Ambulancia klinickej psychológie 2

Ambulancia klinickej psychológie 2

Ambulancia klinickej psychológie 2

Vytvorené: 18.02.2022, Aktualizované: 14.05.2024, Autor: DFNBB

Mgr. Stankovič od 14.05.2024 neordinuje z dôvodu PN

Pred každým vyšetrením / kontrolou je potrebné zaregistrovať sa na Recepcii

Telefonáty do 14:00 sú presmerované na Recepciu
(prosíme o trpezlivosť pri telefonovaní - nechajte naozaj dlho zvoniť; je pravdepodobné, že ste niekoľkí volajúci v poradí, naša ústredňa vám to však nevie "povedať").
LOKALIZÁCIA:
0. poschodie, číslo dverí 0.24
 
KONTAKT:
veronika.stankovic(zavinac)dfnbb.sk
KLINICKÝ PSYCHOLÓG - PSYCHOTERAPEUT: 
Mgr. Veronika Stankovič
 
 
 
 
  PONDELOK 07:30 - 12:00          12:30 - 15:30
UTOROK 07:30 - 12:00          12:30 - 15:30
STREDA 07:30 - 12:00          12:30 - 15:30
ŠTVRTOK
07:30 - 12:00          12:30 - 15:30
PIATOK 07:30 - 12:00          12:30 - 15:30

Objednávanie pacientov:

K vyšetreniu je potrebný súhlas rodiča.

Vzhľadom na ochranu osobných údajov, ako aj na skutočnosť, že e-mailovou komunikáciou nie je možné nahradiť reálne vyšetrenie pacienta, neslúži e-mailová komunikácia na konzultácie zdravotného stavu pacientov. Pokiaľ došlo k zmene zdravotného stavu vášho dieťaťa, objednajte sa prosím na vyšetrenie / kontrolu. Za pochopenie ďakujeme.


Príprava na vyšetrenie:

V prípade, že pacient bol niekedy psychologicky vyšetrený, je vhodné si na vyšetrenie doniesť dokumentáciu z psychologického vyšetrenia. Vyšetrenie mentálnych schopností realizujeme v dopoludňajších hodinách.

Na ambulancii robíme vyšetrenia zamerané na diagnostiku a terapiu psychických a psychosomatických ochorení u detí a mládeže, špeciálnu psychodiagnostiku a psychoterapiu pedopsychiatrických pacientov, predoperačné vyšetrenia pred zákrokmi v celkovej anestézii (zubné ošetrenia, korekcie ušníc a iné plastické operácie).


Hlavná problematika:

  • diagnostika a psychoterapeutické vedenie detí a ich rodín pri psychosomatických ochoreniach,
  • podporná terapia pre ťažko alebo dlhodobo somaticky chorých pacientov a ich rodiny,
  • psychologické a psychoterapeutické vedenie detí a adolescentov s poruchami príjmu potravy,
  • psychodiagnostika kognitívnych funkcií vrátane vyšetrenia intelektu od 3 – 19 rokov,
  • klinickopsychologické posúdenie vhodnosti predĺženia RD u matky alebo otca,
  • klinickopsychologické posúdenie potreby miery doprovodu blízkej osoby u zdravotne znevýhodneného pacienta.