(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy

Vytvorené: 29.10.2014, Aktualizované: 12.09.2023, Autor: DFNBB

Pred každým vyšetrením / kontrolou je potrebné zaregistrovať sa na Recepcii

Telefonáty do 14:00 sú presmerované na Recepciu.

LOKALIZÁCIA:
0. poschodie, číslo dverí 0.22
 
KONTAKT:
metabo (zavinac) dfnbb.sk
LEKÁR: 
MUDr. Miroslava Lysinová
 
 
SESTRA:
Bc. Monika Fašková
PONDELOK neordinuje
UTOROK 07:00 - 13:00          13:30 - 15:00
STREDA 07:00 - 13:00          13:30 - 15:00
ŠTVRTOK
07:00 - 13:00          13:30 - 15:00
PIATOK 07:00 - 13:00          13:30 - 15:00

 

Objednávanie pacientov:

 •  telefonicky v ordinačných dňoch po 14:00 
 • ONLINE - iba na kontrolné vyšetrenie 

Informácie o výsledkoch vyšetrení:

 • telefonicky v ordinačných dňoch po 14:00
 • osobne v ordinačných dňoch v čase 12:00 - 13:00 

Vzhľadom na ochranu osobných údajov, ako aj na skutočnosť, že e-mailovou komunikáciou nie je možné nahradiť reálne vyšetrenie pacienta, neslúži e-mailová komunikácia na konzultácie zdravotného stavu pacientov. Pokiaľ došlo k zmene zdravotného stavu vášho dieťaťa, objednajte sa prosím na vyšetrenie / kontrolu. Za pochopenie ďakujeme.


Požiadavky na vystavenie e-receptu:

 • výlučne e-mailom
 • maximálne 1x mesačne
 • uviesť meno a priezvisko pacienta, prvých 6 čísiel z rodného čísla pacienta, presný názov lieku / dietetickej potraviny a požadované množstvo

Na prvé vyšetrenie je potrebné priniesť:

 • kartičku poistenca,
 • zdravotnú dokumentáciu (prípadne výpis zo zdravotnej dokumentácie),
 • výmenný lístok.

Bez uvedených náležitostí nie je možné pacienta vyšetriť.


Hlavná problematika:

 • diagnostika a liečba porúch metabolizmu sacharidov, tukov, minerálov (poruchy glukózovej tolerancie, diabetes mellitus, hyperlipoproteinémie- hypercholesterolémia, zmiešané formy, poruchy „kostného“ metabolizmu - rachitída, osteoporóza a i.)
 • dedičné metabolické poruchy (DMP) - Fenylketonúria a iné vrátane vzácnych, raritných
 • komplexná liečba a diagnostika pacientov s Diabetes mellitus - nastavenie pacientov na inzulínovú liečbu
 • vyšetrenia pacientov s obezitou a ochoreniami štítnej žľazy - podľa kapacity ambulancie

Ambulancia je MZ SR určená ako ambulancia pre diagnostiku, liečbu a sledovanie detí zachytených skríningom FKÚ a ďalších DMP (a to aj v dospelosti) pre stredoslovenský región.


Spektrum vyšetrení:

 • základné biochemické parametre vnútorného prostredia
 • vyšetrenie hladín hormónov ovplyvňujúcich metabolizmus
 • selektívny skríning DMP (Chromatografia aminokyselín, organické kyseliny plynovou chromatografiou, kyselina orotová, thiosírany, biotinidáza, mukopolysacharidy  v moči, TLC sacharidov v moči a ďalšie)
 • v indikovaných prípadoch spolupracujeme pri diagnostike so zahraničnými aj ostatnými slovenskými pracoviskami
 • monitorovanie liečby Fenylketonúrie metódou „suchej kvapky krvi“
 • v liečbe Diabetes mellitus používame všetky v súčasnosti dostupné metódy vrátane CSII- inzulínovej pumpy, monitoru glykémie FGM aj CGM