(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Ambulancia klinickej psychológie 3

Ambulancia klinickej psychológie 3

Ambulancia klinickej psychológie 3

Vytvorené: 30.08.2023, Aktualizované: 14.06.2024, Autor: Jana Petríková

Pred každým vyšetrením / kontrolou je potrebné zaregistrovať sa na Recepcii

Telefonáty do 14:00 sú presmerované na Recepciu
(prosíme o trpezlivosť pri telefonovaní - nechajte naozaj dlho zvoniť; je pravdepodobné, že ste niekoľkí volajúci v poradí, naša ústredňa vám to však nevie "povedať").
LOKALIZÁCIA:
1. poschodie, číslo dverí 1.51
 
KONTAKT:
adriana.homolova(zavinac)dfnbb.sk
KLINICKÝ PSYCHOLÓG: 
Mgr. Adriana Homolová
 
 
 
 
 
  PONDELOK 08:15 - 12:30          13:00 - 15:30
UTOROK 08:15 - 12:30          13:00 - 15:30
STREDA 08:15 - 12:30          13:00 - 15:30
ŠTVRTOK
08:15 - 12:30          13:00 - 15:30
PIATOK 08:15 - 12:30          13:00 - 15:30

Objednávanie pacientov:

K vyšetreniu je potrebný súhlas rodiča.

Vzhľadom na ochranu osobných údajov, ako aj na skutočnosť, že e-mailovou komunikáciou nie je možné nahradiť reálne vyšetrenie pacienta, neslúži e-mailová komunikácia na konzultácie zdravotného stavu pacientov. Pokiaľ došlo k zmene zdravotného stavu vášho dieťaťa, objednajte sa prosím na vyšetrenie / kontrolu. Za pochopenie ďakujeme.


Príprava na vyšetrenie:

V prípade, že pacient bol niekedy psychologicky vyšetrený, je vhodné si na vyšetrenie doniesť správy z psychologického, príp. aj psychiatrického vyšetrenia. Vyšetrenie mentálnych schopností realizujeme v dopoludňajších hodinách.

Na ambulancii robíme vyšetrenia zamerané na diagnostiku psychických a psychosomatických ochorení u detí a mládeže, špeciálnu psychodiagnostiku pedopsychiatrických pacientov, predoperačné vyšetrenia pred zákrokmi v celkovej anestézii (zubné ošetrenia, korekcie ušníc a iné plastické operácie).


Hlavná problematika:

  • diagnostika a klinickopsychologické vedenie detí a ich rodín pri psychosomatických ochoreniach,
  • podporné psychologické vedenie pre ťažko alebo dlhodobo somaticky chorých pacientov a ich rodiny,
  • klinickopsychologická diagnostika a vedenie detí a adolescentov s emočnými ťažkosťami, úzkosťami, depresiami, sebapoškodzovaním,
  • psychodiagnostika kognitívnych funkcií vrátane vyšetrenia intelektu od 3 – 19 rokov,
  • klinickopsychologické posúdenie vhodnosti predĺženia RD u matky alebo otca,
  • predoperačné vyšetrenia pred zákrokmi v celkovej anestézii