Pediatrická ambulancia v nemocnici

 

Prízemie, číslo dverí 015
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok 07:30 - 12:30 13:00 - 15:30 MUDr. Dagmar Kadlečková
Utorok 07:30 - 12:30 13:00 - 15:30 MUDr. Dagmar Kadlečková
Streda 07:30 - 12:30 13:00 - 15:30 MUDr. Dagmar Kadlečková
Štvrtok 07:30 - 12:30 13:00 - 15:30 MUDr. Dagmar Kadlečková
Piatok 07:30 - 12:30 13:00 - 15:30 MUDr. Dagmar Kadlečková

 

Objednávanie pacientov:

Plánované vyšetrenia a hospitalizácie po telefonickom dohovore do 15:00 hod. na tel. 048 - 472 65 50.
Preklady pacientov z oddelení iných nemocníc po telefonickom dohovore a po zaslaní súhlasu k prekladu pacienta faxom 048 - 472 65 91.
Akútne chorí pacienti sú vyšetrení prednostne.
 
PLÁNOVANÉ PRÍJMY - U POISTENCOV VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE (25-00) A ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE DÔVERA (24-00) MUSÍ BYŤ HOSPITALIZÁCIA NAPLÁNOVANÁ CESTOU PEDIATRICKEJ AMBULANCIE V NEMOCNICI A SCHVÁLENÁ ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU PACIENTA. 

AKÚTNE STAVY - NEVYŽADUJÚ SCHVÁLENIE ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU!

Príprava na vyšetrenie:
Príchod pacientov na odbery krvi v rámci predoperačného vyšetrenia
- malé deti o 08:00 hod.
- väčšie deti o 07:30 hod.
Pred odbermi je doporučované piť dostatok nesladených tekutín a prísť nalačno.
Príchod pacientov na plánovanú hospitalizáciu do 11:00 hod.
Ostatné odbery podľa potreby aktuálne v priebehu ordinačných hodín.

Na vyšetrenie alebo hospitalizáciu je vhodné priniesť zdravotný záznam dieťaťa, príp. výpis zo zdravotného záznamu dieťaťa zhotovený obvodným lekárom + výmenný lístok vypísaný obvodným lekárom.
V prípade plánovaných operačného zákrokov a vyšetrení v celkovej anestézii priniesť vypísaný a obvodným lekárom potvrdený Dotazník pred operačným zákrokom s výsledkami vyšetrení + posledný nález od objednávajúceho lekára.
ZÁROVEŇ PROSÍME RODIČOV, AKO ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DIEŤAŤA, ABY SI PRINIESLI AJ OBČIANSKY PREUKAZ, PRÍP. PREUKAZ POISTENCA (hlavne pokiaľ sa jedná o príjem pacienta).
 
Spektrum vyšetrení:

  • príjmy pacientov na plánovanú hospitalizáciu,
  • príjmy pacientov preložených z oddelení iných nemocníc,
  • vyšetrenia pacientov odoslaných obvodným lekárom alebo špecialistom na vyšetrenie, prípadne ich príjem na hospitalizáciu,
  • vyšetrenia pacientov akútne chorých, prípadne ich príjem na hospitalizáciu,
  • vyšetrenia a príjmy pacientov privezených RZP, resp. RLP,
  • predoperačné vyšetrenia a predoperačné odbery krvi, v prípade krátkych objednávacích termínov na operačný zákrok alebo vyšetrenie v celkovej anestézii (inak u obvodných lekárov),
  • odbery krvi v rámci vyšetrenia.
MOBIL: 0915 838 415
Priama linka: 048 - 472 65 50
Kontaktovanie ambulancie zvonka

Interná klapka: 3350
Nefunguje s predvoľbou 472, iba ako vnútorná klapka v rámci nemocnice!!!
Lekár
MUDr. Dagmar Kadlečková
Sestra
Andrea Janičinová

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub