Pediatrická ambulancia v nemocnici

 

Prízemie, číslo dverí 015
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok 07:30 - 12:30 13:00 - 15:30 MUDr. Dagmar Kadlečková
Utorok 07:30 - 12:30 13:00 - 15:30 MUDr. Dagmar Kadlečková
Streda 07:30 - 12:30 13:00 - 15:30 MUDr. Dagmar Kadlečková
Štvrtok 07:30 - 12:30 13:00 - 15:30 MUDr. Dagmar Kadlečková
Piatok 07:30 - 12:30 13:00 - 15:30 MUDr. Dagmar Kadlečková

 

Objednávanie pacientov:

Plánované vyšetrenia a hospitalizácie po telefonickom dohovore do 15:00 hod. na tel. 048 - 472 65 50.
 
Preklady pacientov z oddelení iných nemocníc po telefonickom dohovore s:
- prednostom II. DK SZU (alebo zástupcom prednostu II. DK SZU)
- alebo špecialistom II. DK SZU
- alebo s lekárom pediatrickej ambulancie II. DK SZU
Akútne chorí pacienti sú vyšetrení prednostne.
 
 
PLÁNOVANÉ PRÍJMY - U POISTENCOV VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE (25-00) A ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE DÔVERA (24-00) MUSÍ BYŤ HOSPITALIZÁCIA NAPLÁNOVANÁ CESTOU PEDIATRICKEJ AMBULANCIE V NEMOCNICI A SCHVÁLENÁ ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU PACIENTA. 
 
Príchod pacientov na plánovanú hospitalizáciu v čase 07:45 - 11:00 h., prípadne (po dohovore s personálom ambulancie) neskôr.
 
Na vyšetrenie alebo hospitalizáciu je vhodné priniesť zdravotný záznam dieťaťa, príp. výpis zo zdravotného záznamu dieťaťa zhotovený obvodným lekárom + výmenný lístok vypísaný obvodným lekárom.
V prípade plánovaných operačného zákrokov a vyšetrení v celkovej anestézii priniesť vypísaný a obvodným lekárom potvrdený Dotazník pred operačným zákrokom s výsledkami vyšetrení (ak sú odbery žiadané) + posledný nález od objednávajúceho lekára, a v prípade sledovania dieťaťa v špecializovaných ambulanciách aj posledné ambulantné nálezy z týchto ambulancií.

ZÁROVEŇ PROSÍME RODIČOV, AKO ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DIEŤAŤA, ABY SI PRINIESLI AJ OBČIANSKY PREUKAZ, PRÍP. PREUKAZ POISTENCA (hlavne pokiaľ sa jedná o príjem pacienta).
 

AKTUÁLNE – pred plánovanou hospitalizáciou a plánovanými vyšetreniami v celkovej anestézii (event. plánovaným operačným zákrokom v celkovej anestézii) je potrebné priniesť výsledok PCR testu na COVID-19. VÝSLEDOK NESMIE BYŤ STARŠÍ ako 72 hod. OD REALIZÁCIE TESTU. Test je možné absolvovať v mieste bydliska a prísť na hospitalizáciu s výsledkom, alebo oň môžete požiadať lekára, ktorý vám hospitalizáciu (výkon v celkovej anestézii indikoval) a dieťa bude otestované v DFNsP BB.  

Aktuálne informácie sú zverejňované na našej web stránke v sekcii KORONAVÍRUS - AKTUÁLNE OPATRENIA PRE PACIETOV

 
Spektrum vyšetrení:
  • príjmy pacientov na plánovanú hospitalizáciu,
  • príjmy pacientov preložených z oddelení iných nemocníc,
  • predoperačné vyšetrenia a prípadné predoperačné odbery krvi u akútnych konzílií, prípadne u konzílií v prípade krátkych objednávacích termínov na operačný zákrok alebo vyšetrenie v celkovej anestézii (inak u obvodných lekárov),
  • prípadne odbery krvi v rámci vyšetrenia
  • prípadné kontrolné vyšetrenia a kontrolné odbery krvi po prepustení z hospitalizácie v prípade odporučenia kontroly u nás pri prepustení z hospitalizácie
  • prípadné objednanie a vypísanie žiadaniek a dosledovanie výsledku v prípade realizácie PCR – SARS-CoV-2 cestou pediatrickej ambulancie DFNsP BB pred plánovanou hospitalizáciou alebo vyšetrením v CA
  • objednávanie pacientov na MR vyšetrenie v CA
  • za spolupráce plastického chirurga, anestéziológa a ambulancie plastickej chirurgie konzultácie a objednávanie akútneho termínu operácie pery u novorodencov s rázštepom pery a podnebia do 7-14 dní
MOBIL: 0915 838 415
Priama linka: 048 - 472 65 50
Kontaktovanie ambulancie zvonka

Interná klapka: 3350
Nefunguje s predvoľbou 472, iba ako vnútorná klapka v rámci nemocnice!!!
Lekár
MUDr. Dagmar Kadlečková
Sestra
Andrea Janičinová

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub