(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Vytvorené: 19.10.2021, Aktualizované: 13.04.2023, Autor: DFNBB

Pred každým vyšetrením / kontrolou je potrebné zaregistrovať sa na Recepcii (-1. poschodie)

0. poschodie, číslo dverí 075 
Deň Ordinačné hodiny Poznámka
Pondelok 07:00-12:00 12:30-15:00 MUDr. Miroslava Barlogová
Utorok 07:00-12:00 12:30-15:00 MUDr. Miroslava Barlogová
Streda 07:00-12:00 12:30-15:00 MUDr. Miroslava Barlogová
Štvrtok 07:00-12:00 12:30-15:00 MUDr. Miroslava Barlogová
Piatok
07:00-12:00   12:30-15:00
návštevy pacientov
MUDr. Miroslava Barlogová

 


Vzhľadom na ochranu osobných údajov, ako aj na skutočnosť, že e-mailovou komunikáciou nie je možné nahradiť reálne vyšetrenie pacienta, neslúži e-mailová komunikácia na konzultácie zdravotného stavu pacientov. Pokiaľ došlo k zmene zdravotného stavu vášho dieťaťa, objednajte sa prosím na vyšetrenie / kontrolu. Za pochopenie ďakujeme.


V prípade záujmu o poskytovanie zdravotnej starostlivosti Vášmu dieťaťu vo Všeobecnej ambulancii pre deti a dorast Detskej nemocnice je potrebné ukončiť dohodu o poskytovaní ZS s Vašim predchádzajúcim všeobecným lekárom pre deti a dorast (obvodným pediatrom) a uzavrieť novú dohodu o poskytovaní ZS v našej ambulancii. K tomu je potrebné vyplniť 2 dokumenty, aby boli splnené všetky zákonné požiadavky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti:

  1. Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  2. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dokument 1 – Odstúpenie od dohody o poskytovaní ZS – je potrebné vytlačiť, vyplniť a podpísať zákonným zástupcom pacienta (v prípade, že je pacient plnoletý, podpíše sa sám). Takto vyplnený a podpísaný dokument je potrebné doručiť do našej ambulancie (alebo priamo predchádzajúcemu lekárovi). Ak ho doručíte k nám, my dokument spoločne so žiadosťou o odovzdanie zdravotnej dokumentácie pacienta odošleme Vášmu predchádzajúcemu všeobecnému lekárovi pre deti a dorast.

Dokument 2 – Dohoda o poskytovaní ZS – je zmluva, ktorú uzatvoríte s našou ambulanciou. Dokument môžete rovnako vytlačiť, vyplniť a podpísať a spoločne s predchádzajúcim priniesť na našu ambulanciu. Ak tak neurobíte, Dohodu vyplníme spoločne vo Vašej prítomnosti a Vy ju priamo na mieste podpíšete. Prosíme Vás, aby ste mali so sebou preukaz poistenca dieťaťa (kartičku zo zdravotnej poisťovne).

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom, prípadne telefonicky na čísle 0948 853 551 v pondelok až štvrtok v čase od 13:00 - 14:00h.